Verhuurhypotheek verkrijgen via vastgoedfinanciering

Steeds meer mensen zien het belang van vastgoed als beleggingsmethode om inkomsten of pensioen aan te vullen. In een tijd waarin via regulier werk lang niet altijd meer voldoende pensioen of inkomsten kunnen worden gegenereerd, wordt gekeken naar andere mogelijkheden om hierin aanvulling te brengen.

Door

Door vastgoed te kopen, kunnen inkomsten worden behaald uit het verhuren van woningen. Met een verhuurhypotheek wordt het mogelijk om een koopwoning te financieren, die vervolgens aan derden kunnen worden verhuurd. Een woning kan hiervoor specifiek worden aangeschaft, of het kan een woning betreffen waarin je zelf hebt gewoond. In plaats van de woning verkopen, kan de woning dan worden ingezet voor verhuur en het genereren van aanvullende inkomsten of pensioenvoorziening.

Commercieel vastgoed financieren

Er is altijd eigen geld nodig om commercieel vastgoed te financieren. Er kan voor gekozen worden om het vastgoed zelf aan te schaffen, wanneer hiervoor voldoende financiële ruimte is. Met een vastgoed financiering kan echter met een beperkte eigen inbreng commercieel vastgoed voor verhuur worden aangekocht. Met een financiering op vastgoed kan in sommige gevallen tot wel 85% van de marktwaarde worden gefinancierd, wanneer de woning wordt gebruikt voor verhuur aan derden. Het loont dus zeker om navraag te doen over de mogelijkheden en op de hoogte te worden gesteld van de financieringsvoorwaarden.

Hoogte van rente op verhuurhypotheek

Bij een hypotheek voor verhuur zal vanwege het huurbeding in de hypotheekakte worden opgenomen dat de eigenaar van de woning niet zelf in de woning betrekking neemt, maar dat het beleggingspand enkel mag worden aangeboden voor verhuur. Het is daarmee verplicht om de woning of de individuele kamers in de woning te verhuren. Kleine en grote beleggers worden geholpen bij het financieren van woningen wanneer deze regulier of rechtstreeks aan derden worden verhuurd. De hoogte van de rente op de verhuurhypotheek wordt vastgesteld op basis van de tariefklasse, de rentevaste periode en het saldo van het totaal aan leningen dat wordt afgesloten. Onafhankelijke adviseurs kunnen de verhuur hypotheek berekenen en opstellen.

Bewust financieren op doelgroep

Naast een vastgoedfinanciering voor woningen, is het financiering van kamerverhuur ook mogelijk. Hieraan worden enkele voorwaarden gesteld. Het vastgoed dat wordt aangeschaft, dient namelijk gelegen te zijn in steden met universiteiten of hogescholen. Studenten of jonge werknemers zijn een geschikte doelgroep voor verhuur en kunnen daardoor gunstige inkomsten genereren. Investeren in vastgoed en het verkrijgen van een verhuurhypotheek kan middels een gerichte vastgoed financiering.

Standaardportret
Bekijk meer van