Professionals voorkomen gehoorproblemen met behulp van oordoppen op maat

Een alsmaar groeiend aantal Nederlanders krijgt te maken met gehoorproblemen. Daarbij valt te denken aan doofheid, hyperacusis en tinnitus. Stuk voor stuk hebben deze meer impact op het dagelijks leven dan vaak wordt gedacht. Naar schatting hebben in ons land maar liefst twee miljoen mensen te maken met tinnitus oftewel oorsuizen. Het aanhoudende geluid ervaren zij als hinderlijk, stressvol en soms zelfs pijnlijk. Klachten als stress, angst en depressie die daaruit voort kunnen vloeien, kunnen iemands leven langzamerhand gaan beheersen en de gehoorklachten verder verergeren.

Door

Beroepsgroepen met een verhoogd risico op gehoorproblemen

Blootstelling aan harde geluiden is de belangrijkste veroorzaker van de hierboven genoemde gehoorproblemen. Zo ontstaat tinnitus bijvoorbeeld door een gehoorbeschadiging die ervoor zorgt dat de hersenen extra hard moeten werken. Komen die onder te hoge druk te staan, dan ontstaat tinnitus. Wie in een omgeving met veel harde geluiden werkt, loopt een hoog risico. Soms ontstaat de schade geleidelijk, maar deze kan zich ook acuut voordoen. Onder andere professionals in de bouw, vrachtwagenchauffeurs, boeren, musici en zelfs medewerkers van kinderdagverblijven en recreatiecentra behoren tot de risicogroepen. Voor hen is gehoorbescherming geen luxe, maar noodzaak. 

Wanneer is bescherming tegen harde geluiden noodzakelijk?

Om werknemers tegen slechthorendheid en andere gehoorproblemen te beschermen, zijn werkgevers verplicht om risico’s te inventariseren en hiertegen maatregelen te treffen. In de wet is vastgelegd wanneer gehoorbescherming moet worden gedragen. Daarin is terug te lezen dat werkgevers gehoorbescherming beschikbaar moet stellen aan medewerkers die dagelijks worden blootgesteld aan geluid boven de 80 dB. Bij dagelijkse blootstelling aan geluiden boven de 85 dB zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen. Werkgevers kunnen gehoorschade verder voorkomen door bijvoorbeeld stillere productiemethoden toe te passen. 

Oordoppen op maat: perfect passende gehoorbescherming

Niet eens zo heel lang geleden betekende gehoorbescherming per definitie nog standaard oordoppen of oorkappen. Inmiddels is men zich ervan bewust dat deze slechts een beperkte mate van bescherming bieden. Op plekken waar deze gehoorbescherming niet goed aansluit, kan immers alsnog geluid ‘lekken’. Dit betekent dat het risico op gehoorschade wel minder wordt, maar niet geheel wordt weggenomen. Bij het dragen van oordoppen op maat, ook wel otoplastieken genoemd, is dat risico nihil. Deze oordoppen sluiten de oor geheel af en zijn bovendien maximaal comfortabel om te dragen. 

Oordoppen die communicatie geen strobreed in de weg leggen

Oordoppen op maat zijn niet alleen de beste keuze die je kunt maken voor je gehoor, maar gaan ook nog eens hand in hand met diverse praktische voordelen. Zo maken de otoplastieken het mogelijk om het gehoor tegen harde geluiden te beschermen en tegelijkertijd acceptabele geluiden door te laten. Dat betekent dat het voeren van een gesprek terwijl men oordoppen op maat draagt prima mogelijk is. Zo wordt het werken nog prettiger. Op zoek naar een specialist in oordoppen op maat? Hearings vervaardigt op maat gemaakte 3D otoplastieken en maakt oorafdrukken op locatie. 

Standaardportret
Bekijk meer van