Nieuwbouwprojecten onder druk door stikstofregels en tekorten op stroomnet

Er is in Nederland nog altijd een groot tekort aan woningen. De overheid wil niets liever dan dat er zo snel en zo veel mogelijk wordt gebouwd. Maar helaas gaat het een stuk minder snel dan demissionair minister van ruimtelijke ordening Hugo de Jonge zou willen. Dit heeft onder meer te maken met de hoge prijzen voor nieuwbouwwoningen. En die worden dan weer veroorzaakt doordat bouwers aan een hele waslijst aan regels en voorschriften moeten voldoen. De uitstoot van stikstof is het grootste probleem. En als bouwbedrijven dan gebruik willen maken van elektrische machines in plaats van diesels dan lopen ze weer tegen een ander probleem aan. Want er zijn grote capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet in Nederland. Als er gebouwd moet worden op een nieuwe locatie dan is het maar zeer de vraag of de stroomvoorziening ter plaatse op tijd in orde kan worden gemaakt. Het is meestal een kwestie van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Door

De uitstoot van stikstof is het grootste probleem. En als bouwbedrijven dan gebruik willen maken van elektrische machines in plaats van diesels dan lopen ze weer tegen een ander probleem aan. Want er zijn grote capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet in Nederland. Als er gebouwd moet worden op een nieuwe locatie dan is het maar zeer de vraag of de stroomvoorziening ter plaatse op tijd in orde kan worden gemaakt. Het is meestal een kwestie van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Steeds meer elektrische machines

Aannemers investeren in duurzaam bouwen. Daarom zie je steeds vaker elektrische bouwmachines op de bouwplaats. Van een schroefcompressor tot een elektrische kraan, de vervuilende diesel wordt langzaam maar zeker verdrongen. Maar die machines hebben wel allemaal een flinke hoeveelheid stroom nodig. Hetzij omdat ze met een stekker zijn verbonden, hetzij omdat ze een flink accupakket aan boord hebben dat na een paar uur opnieuw moet worden opgeladen. De capaciteit die daarvoor nodig is, is vaak niet voorhanden. Energieleveranciers kunnen simpelweg niet leveren omdat het netwerk ter plaatse ‘vol’ zit. Als de bouwplaats van voldoende stroom moet worden voorzien, dan kan dat betekenen dat huizen en bedrijven in de buurt zonder stroom komen te zitten.

Machines op stroom zijn de toekomst

Ondanks de problemen zijn elektrische bouwmachines wel de toekomst. Ze worden onder meer gemaakt door het bedrijf Kaeser. Zij ontwikkelen machines die een belangrijke bijdrage leveren aan bouwen zonder uitstoot van stikstof. Bovendien is het de bedoeling dat het gebruik van fossiele brandstoffen sowieso in de komende decennia vrijwel volledig wordt afgebouwd. Dit kan alleen als er voldoende capaciteit op het stroomnet is. Energiebedrijven moeten dus snel met plannen komen om die capaciteit uit te breiden. Vooral in bepaalde regio’s zijn er problemen, zoals onder andere in Brabant.

Investeren in duurzame stroom

Er wordt van alles gedaan om de capaciteit van duurzaam opgewekte stroom te verhogen. Windparken en zonneparken, zowel op land als op zee, moeten daar in de toekomst een belangrijke bijdrage aan gaan leveren. Maar vooral windmolens stuiten op bezwaren. Omwonenden vrezen voor overlast van windmolens die te dicht bij hun woningen staan. Voor het aanleggen van grote zonneparken is vaak nog geen passende wet- en regelgeving. Dit levert dan weer onnodige vertraging op, terwijl de stroomcapaciteit zo hard nodig is. Want niet alleen nieuwe bedrijven kunnen soms net worden aangesloten op het stroomnet. Dit geldt op meerdere locaties ook voor woonwijken. Woonwijken krijgen vaak wel voorrang, maar dit kan alsnog tot problemen leiden.

Standaardportret
Bekijk meer van