De vraag naar gespecialiseerd personeel blijft onverminderd groot

Al jaren is er een groot tekort aan personeel in bepaalde vakgebieden. Vooral technisch personeel kan overal wel aan de slag. Als je een opleiding in bepaalde richtingen hebt gevolgd met betrekking tot techniek is de kans groot dat je al wordt benaderd door bedrijven als je nog niet eens klaar bent met je opleiding. Daar zitten ook opvallend veel Mbo-functies bij. Veel leerlingen, of hun ouders, hebben het idee dat het beter is om een Hbo- of universitaire studie te volgen om een goede baan te kunnen vinden, maar dat is lang niet altijd het geval. Als je een Hbo- of WO-studie volgt en je kiest een richting die niet heel gewild is, dan is de kans groot dat je na afronding van je opleiding geen werk vindt.

Door

Gespecialiseerde uitzendbureaus

Er komen steeds meer uitzendbureaus die zich richten op bepaalde vakgebieden. Zo is er Talentmark dat voortdurend op zoek is naar mensen die graag in een laboratorium willen werken. Hier zijn verschillende functies te vervullen. Zo kun je er aan de slag met het uitvoeren van allerlei testen en proeven. Die zijn onder andere nodig om bijvoorbeeld nieuwe medicijnen te ontwikkelen om in de toekomst aandoeningen te kunnen behandelen of genezen waar dat nu nog niet of niet goed mogelijk is. Dit is specialistisch werk, maar het is daarbij ook zo dat je de benodigde kennis vooral in de praktijk opdoet. Het is dus ook een prima keuze als je het roer wil omgooien of als jouw baan op de tocht staat.

De toekomst is niet erg rooskleurig

In diverse branches heersen grote zorgen om het kunnen aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel. Vacatures staan vaak maandenlang open of worden maar weer van de markt gehaald omdat er zich niemand meldt die aan de functie eisen voldoet. Het UWV pleit er daarom voor om bij het aantrekken van personeel minder op diploma’s te focussen maar meer op werkervaring of de wil om een bepaald vak te leren. Wil je aan de slag in een scientist lab dan is de kans groot dat je direct aan de slag kunt. Maar ook in tal van andere sectoren is de vraag naar personeel groot. Zo moeten er in de komende jaren in honderdduizenden woningen in Nederland warmtepompen worden geplaatst. Ook de vraag naar mensen die onderhoudswerkzaamheden aan huizen en gebouwen kunnen doen is groot. Denk aan schilders, timmerlieden en loodgieters.

Met je handen weken heeft de toekomst

Computers kunnen veel werk overnemen. Ze kunnen de boekhouding voor een bedrijf vereenvoudigen. Teksten schrijven, tekeningen maken. Maar een kind opvangen is toch echt mensenwerk. Datzelfde geldt voor veel andere beroepen waarbij je ‘met je handen werkt’. Het is dus zeker belangrijk dat jongeren goed nadenken over hun toekomst. Ze moeten hun beroepskeuze zeker niet laten afhangen van ‘zo hoog mogelijk inzetten’. Veel Mbo’ers halen veel voldoening uit het werk dat ze doen.

Standaardportret
Bekijk meer van