Wijkvereniging verliest zaak over woningsplitsing

De woningsplitsing en de kamerverhuur in de wijk Valkenbos-Regentes zijn goed geregeld door de gemeente.

Door

De woningsplitsing en de kamerverhuur in de wijk Regentes-Valkenbos zijn goed geregeld door de gemeente. Dat zegt de Raad van State in zijn beoordeling van het nieuwe bestemmingsplan voor de wijk. Het plan werd bestreden door de wijkvereniging Mafuganova. De Raad heeft alle bezwaren van de wijkvereniging verworpen.

Mafuganova vindt dat het bestemmingsplan onvoldoende bescherming geeft tegen verdichting in de wijk. De groei van het aantal studenten en voormalige Oostblokbewoners zorgt voor een aantasting van de sociale verbanden in de wijk. Hun levensstijl is volgens de wijkvereniging meer belastend.

De wijkvereniging pleitte voor een regeling voor woningsplitsing die volgens de gemeente neerkomt op een absoluut splitsingsverbod. Dat vindt de gemeente onwenselijk, omdat die dat van geval tot geval wil kunnen beoordelen. Volgens de Raad is het standpunt van de gemeente redelijk. Wildgroei aan kleine woningen wordt door verschillende voorwaarden toch voldoende voorkomen, aldus de Raad.

Kamerverhuur

De Raad is het ook eens met de gemeente over de regeling voor kamerverhuur in de wijk. De wijkvereniging wil in het bestemmingsplan een regeling voor de kamerverhuur om met name bedrijfsmatige kamerverhuur in de hand te houden. De gemeente vindt dat de geldende Huisvestingsverordening in dit geval een prima middel is om kamerverhuur te regelen. Volgens de Raad kan met die Huisvestingsverordening inderdaad de kamerverhuur voldoende in de hand worden gehouden. Vooral de bedrijfsmatige kamerverhuur, waar de wijkvereniging problemen mee heeft, kan volgens de Raad met die verordening goed worden geregeld.

Standaardportret
Bekijk meer van