Wethouders overleven moeizaam Amare-debat

De Haagse gemeenteraad keurt de wijze waarop achtereenvolgende colleges van B en W de bouw van Amare hebben doorgedrukt af. Maar er hoeven geen zittende wethouders weg.

Door

Dat is de uitkomst van het slotdebat over de raadsenquête naar de bouw van cultuurgebouw Amare dat donderdagmiddag werd gevoerd. Opvallend was dat de belangrijkste confrontatie niet die was tussen de raad het college, maar tussen de partij Hart voor Den Haag (HvDH) en bijna alle overige partijen.

Dat kwam door manier waarop HvdH-woordvoerder Rachid Guernaoui telkens de confrontatie zocht. “We zijn voorgelogen, willens en wetens,” zei hij. Hij probeerde andere partijen tot zwaardere conclusies te bewegen, maar wekte vooral irritatie. PvdA-woordvoerder Samir Ahraui vond de bijdrage van Guernaoui zelfs ‘stinken’, omdat hij het woord ‘fraude’ in de mond nam naar aanleiding van fouten bij de aanbesteding van het project; de enquêtecommissie gaat in haar rapport niet zo ver.

Guernaoui kwam uiteindelijk met drie kansloze moties van wantrouwen: een met terugwerkende kracht tegen het college uit de periode 2014-2018, een tegen wethouder Robert van Asten (D66, voorheen cultuur) en een tegen wethouder Saskia Bruines (D66, voorheen onderwijs). “Sorry is niet genoeg,” riep hij een paar keer met stemverheffing.

 

We zijn voorgelogen, willens en wetens
Rachid Guernaoui, Hart voor Den Haag

 

Dat Guernaoui zorgvuldig zijn eigen rol als wethouder buiten beschouwing liet (hij was wethouder van financiën van 2018 tot zijn gedwongen vertrek in 2019), vonden een aantal partijen ‘ongeloofwaardig’. Een woedende CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman verweet Guernaoui ‘gebrek aan zelfreflectie’. “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen,” aldus de CDA’er. SP-fractievoorzitter Lesley Arp verweet de HvDH’er dat hij er alleen maar op uit was ’twee wethouders tot zondebok te maken die nog niet eens zo’n grote rol hebben gespeeld in het Amare-dossier’. Uiteindelijk stemde alleen HvdDH voor de drie moties.

Motie van afkeuring

De raad nam vervolgens wel een zorgvuldig voorbereide en met het college afgestemde motie aan van afkeuring van de Partij voor de Dieren tegen de colleges uit de periode 2010-2021, ‘wegens het misleiden en onzorgvuldig informeren van de raad’. Daarmee maakte de raad duidelijk dat hij alles wat er rond Amare is misgegaan sterk afkeurt, maar het tegelijk niet nodig acht dat er zittende wethouders opstappen.

De raad nam ook de conclusies uit het enquêterapport over, alsmede de reactie van B en W daarop. Het college heeft excuses aangeboden en neemt de aanbevelingen over. De belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • Maak het publieke belang van Amare duidelijk.
  • Zorg voor permanente externe ondersteuning van de raad bij moeilijke dossiers.
  • Creëer ruimte voor ambtelijk tegengeluid.
  • Zorg voor een betere en complete informatievoorziening.
  • Vereenvoudig de geldstromen rond Amare.
  • Handel minder zaken in het geheim af.

Het college moet de raad medio volgend jaar laten weten hoe het werk maakt van de aanbevelingen.

 

Standaardportret
Bekijk meer van