Veel scepsis over Haagse fietsplannen

De ideeën zijn goed, maar echte keuzes worden te weinig gemaakt. Dat vinden de Fietsersbond en de Haagse Stadspartij van de ‘fietsstrategie’ van wethouder Van Asten.

Door

Wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit) presenteerde vorige week zijn nota ‘Ruim baan voor de fiets’. Daarin staat een groot aantal maatregelen om het fietsgebruik in de stad te stimuleren.

Voorzitter Koen Baart van de Fietsersbond is nog niet overtuigd. “De ambitie om de fiets op nummer één te zetten is prima, maar vervolgens pakt het college niet door. Veertig miljoen euro klinkt goed, maar valt tegen voor een periode van vier jaar. Daar kun je net een paar fietspaden voor aanleggen.”

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de HSP is het met Baart eens. “De richting is goed, maar nu is er wel boter bij de vis nodig. Dat kan alleen als je scherpe keuzes maakt en geld bij autoprojecten weghaalt en inzet voor fietsprojecten.” De VVD neemt een gematigder standpunt in. “Wij zijn ook voor het stimuleren van fietsgebruik, maar de mensen moeten wel een keuze hehben. En de doorstroming van het autoverkeer is ook belangrijk. Ik ben benieuwd naar de concrete voorstellen van de wethouder,” aldus gemeenteraadslid Det Regts.

Grote Marktstraat

Baart en Wijsmuller ergeren zich beiden aan de aankondiging dat er opnieuw een onderzoek komt naar de chaotische situatie in de Grote Marktstraat. “Dat onderzoek is al gedaan,” zegt Baart. “Het fietspad moet daar weg, maar dat kan alleen als er een brede fietsroute komt op de Gedempte Gracht. En dat houdt weer in dat de parkeerplaatsen daar weg moeten.”

 

De ambitie om de fiets op nummer één te zetten is prima, maar vervolgens pakt het college niet door.
Voorzitter Koen Baart van de Fietsersbond

 

Wijsmuller: “Dat is dus een van de echte keuzes die moeten worden gemaakt.” Regts van de VVD vindt ook dat de fietsers naar de Gedempte Gracht moeten. “Weer een onderzoek is overbodig. Ga gewoon met de betrokkenen, ook de bewoners, in overleg om te kijken hoe de Gedempte Gracht het beste kan worden ingericht.

Ruim baan

Van Asten schrijft in de nota ‘Ruim baan voor de fiets’ dat de fiets in 2040 het meest gebruikte vervoermiddel in Den Haag moet zijn; nu is dat nog de auto. Een van de opvallendste plannen is het terugbrengen van de maximumsnelheid voor auto’s naar 30 kilometer per uur in alle straten waar geen fietspaden zijn. Of dat kan, wordt nog onderzocht.

Verder gaat Den Haag onderzoeken of het Amsterdam volgt ten aanzien van de ‘snorfietsen’ (langzame scooters). Mogelijk worden hier ook van de fietspaden verbannen en komt er een helmplicht. Fietsers krijgen bovendien ruim baan op belangrijke kruisingen door mogelijk vaker groen licht. In de oude wijken, waar weinig wordt gefietst, komen projecten om meer mensen van allochtone komaf op de tweewieler te krijgen. Een flink deel van het benodigde geld is er nu nog niet. Maar Van Asten hoopt op de opbrengst van de verkoop van de Haagse Eneco-aandelen.

 

Standaardportret
Bekijk meer van