Kritiek op milieuzone langs Haagse kust: ‘Haven wordt de nek omgedraaid’

Een strenge milieuzone langs de kust is desastreus voor de Scheveningse economie, vreest de oppositie in de gemeenteraad. “Dit geeft ondernemers het laatste zetje de afgrond in.”

Door

Eind december presenteerde het college B en W een plan voor een nul-emissiezone in het centrum en een brede strook langs de kust. Op termijn mogen bestelbusjes en vrachtwagens hier alleen nog elektrisch rijden. Dit moet de luchtvervuiling, stikstofuitstoot, geluidsoverlast en CO₂-uitstoot terugdringen.

Vooral de milieuzone langs de kust is omstreden, bleek donderdag in het commissiedebat. Het college wil die vanaf 2026 invoeren in het hele gebied tussen de Loosduinseweg en de zee.

 

Als we niet oppassen, wordt de helft van de stad een 'zero-werkzone'
Elisa van Vliet, ChristenUnie

 

“We willen allemaal een schonere stad en de duinen beschermen, maar door deze haast krijg je polarisatie,” zei VVD-raadslid Rutger de Ridder. “Ondernemers in Scheveningen worden met één pennenstreek aan de kant geschoven. Zo draaien we de haven de nek om.”

Dat is ook de vrees van Miranda Vink, die namens Belangenvereniging Schevenings Havengebied insprak. Ze voorspelt een economische ‘catastrofe’. “Er is geen enkele haven waar op zo’n korte termijn een zero-emissiezone wordt ingevoerd. Als Scheveningen prijzen we ons op deze manier uit de markt.” Visserschepen en offshorebedrijven zullen naar andere havens uitwijken, denkt ze.

‘Buitenproportioneel’

“Als we niet oppassen, wordt de helft van de stad een ‘zero-werkzone’,” stelde Elisa van Vliet van de ChristenUnie/SGP. De partij is in principe niet tegen een zero-emissiezone op termijn, maar keert zich tegen de snelle invoering. “Na de coronatijd is het geld van veel kleine ondernemers op. We kunnen niet verwachten dat zij binnen een paar jaar een drie keer zo duur voertuig aanschaffen.” Het is bovendien de vraag of er wel voldoende laadpalen kunnen worden gerealiseerd, nu het stroomnet in Scheveningen vol zit.

Hart voor Den Haag voelt helemaal niets voor een milieuzone. De fractie wil dat het ‘buitenproportionele’ plan van tafel wordt geveegd. “Hiermee geef je sectoren die het al moeilijk hebben het laatste zetje de afgrond in,”  zei Carlos Martinez van Andel. “Den Haag heeft maar een kleine invloed op de uitstoot van CO₂ en stikstof.”

 

Verkeer zorgt nu voor te veel luchtvervuiling en stikstofuitstoot
Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren

 

Partijen als D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en PvdA steunen daarentegen het plan. “Dit is de enige effectieve maatregel om onze natuurgebieden te beschermen tegen stikstof,” aldus D66-raadslid Yousef Assad. “Daarnaast ontstaat er stikstofruimte, zodat we duizenden woningen kunnen bouwen die er anders niet zouden komen.”

De Partij voor de Dieren is het bovenal te doen om natuurherstel. “De duinnatuur is afgelopen jaren zo verslechterd, het kán niet doorgaan zoals het nu gaat,” zei raadslid Leonie Gerritsen. Wat haar betreft komt de zero-emissiezone er ‘liever vandaag dan morgen’. “We moeten de stad leefbaar en gezond houden. Verkeer zorgt nu voor te veel luchtvervuiling en stikstofuitstoot.”

De voorstanders wijzen op de diverse ontheffingen en subsidies voor bedrijven om de overstap naar elektrisch vervoer te versoepelen. “De gemeente is nog nooit ondernemers zo rijkelijk tegemoetgekomen,” aldus Gerritsen.

Milieuzone in centrum

De invoering van een nul-emissiezone in het centrum is minder omstreden. Ruim dertig steden gaan vanaf volgend jaar bestelbusjes en vrachtwagens die op benzine rijden stapsgewijs uit hun binnensteden weren. Tegen 2030 moet al het bedrijfsvervoer in de zone elektrisch zijn.

Zero-emissiezone den haag

De beoogde zero-emissiezone. Het blauwe deel is bestaande milieuzone in het centrum. (Gemeente Den Haag)

Doorgaans dient een gemeente een zero-emissiezone minimaal vier jaar van tevoren aan te kondigen. Maar omdat het college de milieuzone langs de kust als ‘uitbreiding’ van de bestaande zone in het centrum ziet, acht het dat niet nodig. Dat schiet meerdere fracties in het verkeerde keelgat, niet in de laatste plaats omdat het gebied veel groter is dan de centrumzone. Zij menen dat de milieuzone in de kuststrook op z’n vroegst eind 2027 kan worden ingevoerd.

Wegens tijdgebrek wordt het debat later vervolgd.

Standaardportret
Bekijk meer van