Gemeenten zijn akkoord: tram naar Binckhorst komt er

Het had de nodige voeten in de aarde, maar Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Den Haag zijn akkoord met de aanleg van een tram naar de Binckhorst en daar voorbij.

Door

De Haagse gemeenteraad heeft ingestemd met plan van wethouder Robert van Asten (D66, stedelijke ontwikkeling) voor een trambaan vanaf station Den Haag Centraal naar de Binckhorst, Voorburg en Rijswijk. Rond 2030 moet de tram gaan rijden, is het streven.

De tramlijn is een belangrijke stap om de bereikbaarheid van de Binckhorst te verbeteren. In het bedrijvengebied worden duizenden woningen gebouwd en komen eveneens duizenden banen bij, schetst het college van B en W. Nu rijden er alleen twee bussen.

Door de verdere verstedelijking van het gebied – behalve in de Binckhorst worden er ook duizenden woningen gebouwd rondom de treinstations – komen de leefbaarheid en de verkeersveiligheid onder druk te staan. Het college kiest ervoor om ‘voorrang te geven aan duurzame en schone vormen van mobiliteit: lopen, fietsen en openbaar vervoer’.

Protest in Voorburg en Rijswijk

Kritiek op de trambaan komt met name uit Voorburg en Rijswijk, waar bewonersorganisaties zich hebben verenigd in hun protest. In Voorburg-West, bijvoorbeeld, vrezen bewoners dat ze straks geen kant op kunnen, omdat de tramroute over een van hun weinige uitvalswegen is gepland. Ook houden ze hun hart vast voor geluidsoverlast en trillingen van het zware trammaterieel. Andere grieven zijn sluipverkeer en het verdwijnen van groen.

In het voorlopige ontwerp vertrekt de tram vanaf de Lekstraat naast het station en doorkruist de Binckhorst via de Binckhorstlaan. Daarna splitst het tracé zich in twee: één aftakking richting Voorburg, de ander naar Rijswijk. Die laatste moet uiteindelijk gaan aansluiten op het tracé van lijn 1 naar Delft.

Standaardportret
Bekijk meer van