Veel onzekerheid over renovatie Binnenhof

De crisis rond de ingrijpende en kostbare renovatie van het Binnenhof duurt voort. Dat is af te leiden uit een Kamerbrief van staatssecretaris Raymond Knops (CDA, Binnenlandse Zaken).

Door

Sinds de benoeming vorige maand van D66-coryfee Alexander Pechtold tot ‘procesvoorzitter’ zitten de ruziënde partijen, waaronder het presidium van de Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), wel weer aan tafel, maar is er nog weinig opgelost.

Zo willen Knops en de Kamer nog steeds af van architecte Ellen van Loon van het bureau OMA. Maar tegelijk wil het RVB ‘bruikbare delen’ van haar ontwerp handhaven. Knops streeft nu naar een ‘minnelijke oplossing’ met OMA, maar heeft al wel de landsadvocaat geraadpleegd. Nog steeds is onduidelijk of architect Pi de Bruijn, ontwerper van de Kamer-nieuwbouw uit 1992, nu de supervisie overneemt of niet.

Niet gehaald

Wél is duidelijk dat verschillende termijnen niet worden gehaald. Het voorlopig ontwerp had nu klaar moeten zijn. Dat wordt op z’n vroegst ‘rond het herfstreces’. Het definitief ontwerp zou er dan in mei 2020 moeten liggen, anders wordt de totale planning niet gehaald.

 

Het project wordt minimaal 100 miljoen euro duurder.
Nieuwssite Cobouw

 

Oorspronkelijk zou het ontwerp eind dit jaar worden afgerond. De beide Kamers en de andere Binnenhof-gebruikers verhuizen in de zomer van 2020 naar tijdelijke locaties, waaronder het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg. Dat wordt nu verbouwd en ook dat project staat onder druk en kan alleen op tijd worden afgerond, als ‘geen grote wijzigingen meer worden doorgevoerd’.

Knops houdt evenwel vol dat alles ‘conform planning’ zal verlopen, wat wil zeggen dat de renovatie eind 2025 klaar is. Over de geraamde kosten, oorspronkelijk 475 miljoen euro, staat niets in de brief. De Kamer wil absoluut niet dat er meer geld wordt uitgegeven, maar geluiden uit de bouwwereld maken duidelijk dat dit waarschijnlijk een illusie is.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde nieuwssite Cobouw wordt het project ‘minimaal 100 miljoen euro’ duurder, onder meer door prijsstijgingen. Ook staat nu al vast dat de aanbesteding een probleem wordt, omdat het definitief ontwerp pas laat klaar is.

Oldenbarnevelt

Staatssecretaris Knops rapporteert ook nog over een minder problematisch dossier: het graf van Johan van Oldenbarnevelt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) doet ‘verkennend onderzoek’ en voert overleg met deskundigen van onder meer de gemeentelijke afdeling archeologie.

Ook premier Mark Rutte is hier nauw bij betrokken. Als historicus en Binnenhof-bewoner is hij voorstander van nader onderzoek. Het staat vast dat Oldenbarnevelt na zijn onthoofding in 1619 is begraven onder de Hofkapel. Maar de kapel is later ontmanteld. Het is daarom de vraag of onder de huidige gebouwen nog iets herkenbaars kan worden gevonden. De RCE zal na de zomer adviseren over een nader onderzoek. Eén ding staat vast, blijkt uit de brief van Knops. De kosten van dat onderzoek vallen buiten het ‘projectbudget’ van de renovatie. Er zullen dus aanvullende middelen voor moeten worden vrijgemaakt.

Dit artikel wordt u gratis aangeboden. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Neem dan een abonnement op DHC.

 

Standaardportret
Bekijk meer van