Steunt u ook onderzoeksjournalistiek?

Den Haag Centraal vraagt ook dit jaar weer een donatie van zijn lezers voor onderzoeksjournalistiek.

Door

Die bijdrage gebruikt de krant om journalistiek met een langere adem mogelijk te maken. Voor een kleine organisatie als de onze is het moeilijk mankracht en dus geld vrij te maken voor onderzoek. Daarom vragen wij u als lezer, net als vorig jaar, Den Haag Centraal via de stichting Luis in de Pels te steunen.

Dankzij financiële giften van het afgelopen jaar konden we opmerkelijke artikelen schrijven over de vernieuwing van Kijkduin, waar ondernemers in de knel zijn geraakt. Eerder onderzochten we de aanstaande komst van het Lego Discovery Centre naar Scheveningen en de deals die de gemeente in dat kader heeft gesloten met het bedrijfsleven.

Opvallende kwesties

Ook in 2019 willen we ons buigen over opvallende kwesties, eventueel met behulp van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daarmee kunnen we zicht krijgen op het handelen van de overheid, in ons geval meestal de gemeente Den Haag.

 

Dankzij financiële giften van het afgelopen jaar konden we opmerkelijke artikelen schrijven.
Herman Rosenberg (hoofdredacteur Den Haag Centraal)

 

Wilt u ook in 2019 de Haagse journalistiek in het algemeen en Den Haag Centraal in het bijzonder steunen? Stort dan op rekening NL 84 ABNA 0516 4337 41 van de stichting Luis in de Pels. Dit kan onder vermelding van ‘actie Den Haag Centraal’. Met uw bijdrage kunnen wij onze journalistiek verder professionaliseren.

Drempels

Stichting Luis in de Pels heeft de ANBI-status. Dat betekent dat de stichting voldoet aan de strenge regels van de Belastingdienst en dat er geen geld aan de strijkstok blijft hangen. De giften zijn aftrekbaar van de belasting. Voor ‘gewone’ giften geldt daarbij een drempel die afhankelijk is van uw inkomen. Voor grotere giften kan worden gekozen voor een zogenoemde lijfrentegift.

Onder voorwaarden is de gift dan volledig aftrekbaar (dus zonder drempel). Overweegt u een lijfrentegift maar heeft u daar nog vragen over, dan kunt u een e-mail sturen naar: m.verhoef@gba-adviseurs.nl.

Herman Rosenberg, hoofdredacteur   René Wagemaker, uitgever

Voor meer informatie: wagemaker@denhaagcentraal.net

Standaardportret
Bekijk meer van