Steun voor ondernemers in opgebroken straten

Winkeliers en horecaondernemers die omzetverlies lijden door de vele opbrekingen in de stad kunnen makkelijker dan voorheen aanspraak maken op een schadevergoeding.

Door

Het college van B en W heeft een aangepaste regeling voor ‘nadeelcompensatie’ afgekondigd, na forse druk vanuit de gemeenteraad. Vooral Hart voor Den Haag en de VVD maakten zich daar sterk voor de belangen van de ondernemers. “Van de oude regeling weet niemand precies hoe die werkt en hoe de voorwaarden in elkaar steken,” zei Alexander Roep (VVD) eerder. Samen met Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag) drong hij aan op een eenvoudigere regeling met ‘maatwerk’.
In de nieuwe regeling kunnen ondernemers die meer dan duizend euro schade lijden, mits het omzetverlies minimaal tussen de acht en vijftien procent ligt. Die marge in percentages is er om recht te doen aan de verschillen per branche.

Schepje bovenop

De gemeenteraad deed er donderdagavond nog een schepje bovenop door unaniem in te stemmen met een motie van Hart voor Den Haag en de VVD waarin B en W worden opgeroepen ‘ambtelijke ondersteuning’ te bieden bij het aanvragen van de compensatie. Volgens Sluijs en Roep loopt het met name rond het tracé van tramlijn 17 uit de hand, doordat complete straten voor langere tijd geheel of gedeeltelijk worden afgesloten. “Ondernemers in de directe omgeving van de werkzaamheden aan de nieuwe tramlijn lopen inkomsten mis doordat ze minder goed bereikbaar zijn,” aldus Sluijs. Getroffen zijn in het bijzonder de Torenstraat, de Zoutmanstraat en het Prins Hendrikplein.
Tevens moet de gemeente, volgens deze motie, als zij gegevens over vroegere omzetten opvraagt, die over de coronajaren niet meetellen omdat veel zaken toen minder goed draaiden. En ook moet er coulance worden betracht als een startende ondernemer geen cijfers over een periode van drie jaar kan tonen. MKB Den Haag is positief over de besluiten. Voorzitter Pieter Scholten in AD Haagsche Courant : “Het is fantastisch dat er straks gelden terugstromen naar het midden- en kleinbedrijf.”

Standaardportret
Bekijk meer van