Shell steekt miljoenen in nieuwe ‘campus’

Energiegigant Shell sticht in het Benoordenhout een ‘campus’ voor specialisten op het gebied van alternatieve energie. Er is 172 miljoen euro voor gereserveerd. Het stadsbestuur juicht, maar de milieubeweging is kritisch.

Door

Shell maakte eerder deze week bekend dat het zijn afdeling New Energies, die al in Den Haag is gevestigd, uitbreidt en opwaardeert tot campus. Dit centrum wordt gehuisvest binnen het bestaande complex van kantoren rond de Carel van Bylandtlaan in Benoordenhout. Mede daarom is er nu een grote renovatie gaande van het oudste gebouw, ooit het hoofdkwartier van de Bataafse Petroleum Maatschappij. Maar hoe de campus er precies gaat uitzien, is nog niet bekend.

Het uitbreiden van de sector nieuwe energie maakt deel uit van de mondiale strategie van Shell. Daarbij gaat het om het milieu maar ook om het uitbuiten van ‘commerciële kansen’. Wereldwijd verwacht Shell tot 2020 gemiddeld 1 tot 2 miljard dollar per jaar te investeren in nieuwe energie.

“Shell wil ook een actieve rol spelen in de Nederlandse energietransitie. We willen de netto CO2-voetafdruk van onze energieproducten verminderen en onze belangen in koolstofarme activiteiten vergroten,” zegt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. ‘New Energies’ richt zich onder meer op biobrandstoffen, elektriciteit en waterstof. In Den Haag en bij het Shell Technology Centre Amsterdam werken nu zo’n 170 mensen. Het aantal banen groeit naar verwachting tot 700 in 2023.

Onder vuur

De bekendmaking van Shell komt op het moment dat het bedrijf in toenemende mate onder vuur ligt van progressieve politieke partijen en de milieubeweging. Want zo’n campus is aardig, redeneren ze daar, maar Shell is als kampioen van de fossiele brandstof wel de vos die de passie preekt.

 

Shell heeft het over nieuwe energie, geen duurzame energie, en dat is niet voor niets. Christine Teunissen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren
Christine Teunissen (fractievoorzitter Partij voor de Dieren)

 

“Shell heeft het over nieuwe energie, geen duurzame energie, en dat is niet voor niets,” zegt Christine Teunissen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Den Haag. Zij vreest dat de nieuwe energie van Shell vooral zal bestaan uit aardgas. “Dat wil het nu met een glanzend greenwash-sausje aan de man brengen. Pas in 2050 wil Shell de helft minder CO2 uitstoten. Veel te weinig en veel te laat. Een nieuwe-energiecampus is leuk voor het imago van Shell, maar maakt het niet opeens een duurzaam bedrijf.”

In dezelfde trant reageert de actiegroep Den Haag Fossielvrij in een verklaring: ‘Voor het klimaat maakt het niet uit hoeveel Shell in schone energie investeert. Voor het leven op aarde is er pas goed nieuws als Shell de olie- en gasproductie met grote stappen naar beneden brengt. Maar dat doen ze niet. Integendeel.’

Shell wijst er via een woordvoerder op dat het bedrijf een eeuw geleden in Den Haag ook klein is begonnen. “De ambitie is dat de New Energiesdivisie hard gaat groeien. We zoeken meer dan ooit naar schone en hernieuwbare energiebronnen.”

Goed nieuws

Het gemeentebestuur heeft voorlopig geen boodschap aan de kritische geluiden. Burgemeester Pauline Krikke is blij met de plannen van Shell. “Shell en Den Haag zijn al decennia met elkaar verbonden. Deze nieuwe, forse investeringen zijn goed voor het bedrijf en goed voor de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de stad. Ik heb die boodschap ook aan Marjan van Loon overgebracht.

Het is goed dat grote bedrijven als Shell ook bezig zijn met de toekomst en de broodnodige schonere energievormen die we als samenleving nodig hebben.” Wethouder Richard de Mos (Groep de Mos, economie) noemt de aankondiging van Shell ‘goed nieuws’. “Complimenten aan Shell voor deze geweldige investering, die veel banen oplevert,” zegt hij.

Standaardportret
Bekijk meer van