Ruzie met rijk over taalcursussen nieuwkomers

Den Haag roept samen met de drie andere grote steden minister Wouter Koolmees (D66, sociale zaken) op de inburgering nu eindelijk goed te regelen. In een brief scharen de vier zich achter de VNG, die eerder een overleg met de bewindsman afbrak wegens gebrek aan voortgang.

Door

‘We hebben nu de kans om een goed systeem rondom de inburgering te bouwen. Laten we die kans dan ook grijpen,’ schrijven de vier betrokken wethouders, onder wie voor Den Haag Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos). Volgens de gemeenten wil Koolmees enerzijds terecht de complete inburgering (taalcursussen, examens) weer  aan hen overlaten, maar weigert hij de bijbehorende bevoegdheden over te dragen. En hij wil ook geen onderzoek laten doen naar de kosten van een nieuw stelsel van inburgering.

VNG kan niet akkoord gaan

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) liet eerder weten dat zij zonder ‘een gedegen financiële onderbouwing’ niet akkoord kan gaan met het opnieuw overdragen van taken van het rijk naar de gemeenten. Daarmee verwijst de VNG naar de door de gemeenten als rampzalig ervaren decentralisatie van de jeugdzorg, die werd uitgevoerd zonder overdracht van voldoende financiële middelen.

Minister Wouter Koolmees. | Foto: Arenda Oomen

Het huidige systeem van inburgering verwacht van nieuwkomers dat zij zichzelf aanmelden voor een taalcursus. Het benodigde geld wordt voorgeschoten via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en gaat direct naar taalinstituten. Dat blijkt niet goed te werken en biedt bovendien te veel kansen aan malafide taalbureaus. Volgens de nieuwe wet, die nog in de maak is, komt de regie weer bij de gemeenten te liggen. Die moeten voor elke nieuwkomer een persoonlijk inburgeringstraject uitstippelen met inschakeling van gecertificeerde aanbieders van cursussen. De wet was al vertraagd. De kans bestaat dat het nieuwe systeem nu pas in 2022 ingaat.

‘Wij kennen onze mensen het beste’

Op zichzelf zijn de gemeenten voorstander van het nieuwe systeem. ‘Het gaat immers om ónze inwoners. Wij kennen onze mensen het beste. Wij weten wie wat nodig heeft en wij staan ook aan de lat als de inburgering níet goed lukt en iemand onverhoopt toch in de bijstand belandt,’ schrijven de wethouders in hun brandbrief. Maar dan moet de decentralisatie wel goed worden geregeld. ‘Een tweede debacle rond de inburgering kunnen wij ons niet veroorloven,’ aldus de bestuurders.

 

Standaardportret
Bekijk meer van