Renovatie Binnenhof pas in 2028 klaar

Door nieuwe veiligheidseisen en de stikstofregels loopt de renovatie van het Binnenhof twee jaar vertraging op. Het werk is op zijn vroegst eind 2028 klaar.

Door

Minister Hugo de Jonge (CDA, Binnenlandse Zaken) heeft de Tweede Kamer daarover dinsdag geïnformeerd. Voor de pers was er een rondleiding door het complex, waar het werk in feite stil ligt. “Het zou eind 2028 klaar moeten zijn, maar tegenvallers zijn altijd mogelijk,” zei De Jonge. De extra kosten zijn nog niet exact in kaart gebracht, maar zullen zeker tientallen miljoenen euro’s bedragen. De al vaker bijgestelde kostenraming komt nu nog uit op een totaal van 749,9 miljoen euro.

De voornaamste reden voor later klaar en duurder is een gigantische kelder voor alle technische installaties die zal worden gebouwd onder de ‘Opperhof’, dat is lege ruimte voor de Ridderzaal. Daartoe moet van de complete bebouwing er omheen, inclusief de voorgevel van de Ridderzaal, de fundering worden versterkt. Deze operatie vergt zoveel ruimte voor materieel, materiaal en bouwproces dat andere activiteiten er op moeten wachten.

Hugo de Jonge geeft uitleg in de onttakelde vergaderzaal van de Eerste Kamer. | Foto: DGC

Voorheen dacht het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor de installaties een stuk van de parkeergarage Plein te kunnen gebruiken, maar dat kan niet wegens aangescherpte veiligheidseisen. Op de vraag of dit geen grove inschattingsfout is geweest, antwoordde De Jonge: “Nee, dit zijn de facts of life.”

Hofplaats toch anders
Ook de bouw van een nieuwe, ondergrondse publieksentree voor de Tweede Kamer moet wachten op de kelderbouw onder het Binnenhof. Eerder was een soort berenkuil met open trap gepland. Dat plan is na overleg met de gemeente en de veiligheidsdiensten afgeserveerd. Nu komt er een toegangsgebouw van beperkte omvang met een groen dak en omgeven door bomen en perken.

Een andere rem op de renovatie vormt het stikstofvraagstuk. De Jonge gaat ervan uit dat de neerslag in de duinen dermate gering zal zijn, dat geen natuurvergunning nodig is. Maar dat moet de provincie Zuid-Holland dan wel officieel vaststellen en dat duurt nog een tijdje. Omgevingsvergunningen moeten daar ook op wachten. ‘Voor die tijd kunnen de geplande werkzaamheden niet starten, wat betekent dat deze in ieder geval negen maanden later zullen starten dan voorzien,’ aldus De Jonge in zijn voortgangsrapportage aan de Kamer.

Splinter Chabot en Joost Vullings waren er ook. | Foto: DHC

Pas medio 2025 zijn alle ‘ontwerpstappen en het contracteren van de marktpartijen’ afgerond. De eigenlijke renovatie van de gebouwen, waaronder 91 stijlkamers kan dan pas beginnen. De Jonge verwacht dat premier Rutte en zijn ministerie van Algemene Zaken (AZ) pas begin 2024 van het Binnenhof zullen verhuizen naar de Bezuidenhoutseweg. Eerst moet nog een vleugel van het ministerie van EZK geschikt worden gemaakt voor AZ. Dat duurt lang door de hoge veiligheidseisen.

Standaardportret
Bekijk meer van