Raad wil renovatie en blokkeert sloop Weigeliaplein

De sloop van het Weigeliaplein in de Heesterbuurt gaat niet door. Een meerderheid van de gemeenteraad schoot het plan af en wil dat wordt ingezet op renovatie.

Door

Dat bleek woensdagmiddag op de eerste dag van de laatste raadsvergaderingen voor het zomerreces. Op tafel lag een ‘programma van uitgangspunten’ dat de wens van eigenaar Haag Wonen volgt: sloop en nieuwbouw. Bij de avondlijke stemming keerden zich 29 raadsleden tegen het voorstel van wethouder Martijn Balster (PvdA, volkshuisvesting); 16 leden stemden voor. Dat was een gevoelige nederlaag voor de wethouder, in het bijzonder omdat de coalitiepartijen GroenLinks en Partij voor de Dieren zich tegen hem keerden. De laatste partij verweet corporatie Haag Wonen ‘een verschrikkelijke geschiedenis’ van niet luisteren naar de bewoners.

Haag Wonen wil het vooroorlogse complex (395 woningen rond een groene binnenhof) slopen en vervangen door deels hogere nieuwbouw met in totaal 515 woningen. Renovatie zou onhaalbaar zijn door de slechte staat waarin de huizen verkeren en door de onmogelijkheid om dan woningen toe te voegen en het project rendabel te maken. De betrokken bewoners zijn verdeeld – het leidde in juni zelfs tot een handgemeen in de raadzaal – en externe onderzoeken worden verschillend uitgelegd. Maar Balster steunt Haag Wonen. “De keuze doet pijn, maar de huizen zijn inmiddels deels onbewoonbaar,” zei hij. Volgens Balster is er geen ‘plan B’.

Bezwaar tegen ‘verkrottingsstrategie’

Raadslid Constant Martini (Hart voor Den Haag) had de wethouder eerder ‘drammen, chanteren, persen en voor het blok zetten’ verweten. Dat tekende de stemming in het debat. Volgens D66-woordvoerder Peter Mekers daarentegen geloven de tegenstanders van sloop in ‘sprookjes’ en moeten ze daarvoor maar ‘naar de Efteling gaan’. Hij brak evenals het CDA, Denk en PvdA een lans voor sloop en nieuwbouw. Tevergeefs, zo leek het. Wat de andere partijen vooral dwarszat, is het opereren van Haag Wonen. De inspraak was een farce en dan is er nog het gebrek aan onderhoud. “Een verkrottingsstrategie,” aldus SP’er Lesley Arp. “Jammer en pijnlijk wat hier is gebeurd,” vond Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP).

De kans is groot dat het hele project nu stil komt te liggen. De gemeente zal het complex dan aanwijzen tot ‘actiegebied’, wat betekent dat de bewoners met voorrang zullen worden uitgeplaatst. Balster liet nog wel weten dat hij bereid is tot nieuw overleg met alle partijen.

 

Standaardportret
Bekijk meer van