Wethouder Balster onder vuur om gebrek parkeerplek voor sociale huurders

Wethouder Martijn Balster had kunnen en moeten weten dat de parkeerplekken van de nieuwbouw aan de Assumburgweg niet beschikbaar zijn voor sociale huurders. Niet voor het eerst wordt hem slechte informatievoorziening verweten.

Door

Twee jaar geleden overleefde wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) ternauwernood een motie van wantrouwen. Toen bleek dat hij een belangrijk document over de sloopplannen in Zuidwest niet met de gemeenteraad had gedeeld, terwijl daar wel expliciet naar was gevraagd. Nu ligt de wethouder opnieuw onder vuur, ditmaal betreft het de bouwplannen voor een groot wooncomplex aan de Assumburgweg in Moerwijk. De wethouder bleek nu lang zelf niet op de hoogte van cruciale informatie.

Parkeren

Terug naar de raadsvergadering van 9 november, waar het bestemmingsplan Kop Assumburgweg wordt behandeld. Het betreft de herontwikkeling van een voormalige brandweerkazerne en een aangrenzend jarenzestigwoonblok in Moerwijk-Oost. Op die plek, pal naast station Moerwijk, moet een groot wooncomplex komen dat ruimte biedt aan 142 sociale en 406 middeldure en vrijesectorhuurwoningen. Een bovengrondse parkeergarage met een capaciteit van 205 plekken moet voorzien in de parkeerbehoefte. ‘Dit aantal is voldoende om binnen de kaders van de nota parkeernormen Den Haag 2021 te blijven,’ zo is te lezen in het bestemmingsplan.

 

Huurders met een sociale huurwoning zijn geen tweederangs huurders
Adeel Mahmood, fractievoorzitter Denk

 

Wanneer het parkeerbeleid ter sprake komt, lopen de spanningen in de raadzaal hoog op. Toekomstige sociale huurders blijken niet in aanmerking te komen voor een parkeerplek, tot grote verontwaardiging van de aanwezige raadsleden.

“Het is natuurlijk te gek voor woorden dat als je een lager inkomen hebt, het college zegt dat je geen auto mag hebben,” vindt PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis. Lesley Arp van de SP sluit zich bij zijn woorden aan. “We moeten mensen met een lager inkomen vertellen dat ze genoegen moeten nemen met minder voorzieningen.” Ook Denk is niet te spreken over de afspraak. “Huurders met een sociale huurwoning zijn geen tweederangs huurders, maar dat lijkt nu wel het geval,” aldus fractievoorzitter Adeel Mahmood.

Terug bij af

Dat de gemeenteraad pas daags voor de raadsvergadering door de wethouder van deze nieuwe informatie op de hoogte is gesteld, is volgens de raadsleden nog kwalijker. “Het onthouden van parkeerplekken aan mensen met een kleine portemonnee is een vraagstuk dat voor politieke partijen relevant is om te weten als zij stemmen over een bestemmingsplan,” aldus Arp. En ook vanuit de coalitiepartijen klinkt kritiek. “Deze nieuwe wending brengt ons weer terug bij af,” zucht Robin Smit van de Partij voor de Dieren.

De wethouder, die naar eigen zeggen ook werd verrast door de gemaakte parkeerafspraken, verontschuldigt zich. Zijn excuses gaan er bij de raadsleden maar moeilijk in. Tegen het einde van de vergadering wordt besloten het bestemmingsplan in de commissie ruimte verder te bespreken. Het geeft wethouder Balster de tijd om alle documenten en schriftelijke afspraken boven water te halen.

 

Deze wethouder heeft een abonnement op het aanbieden van excuses
Arjen Dubbelaar, raadslid Hart voor Den Haag

 

Begin vorige week zijn stukken vrijgegeven waaruit blijkt dat de wethouder al veel eerder op de hoogte had kunnen en moeten zijn van de parkeerafspraken. Woningcorporatie Hof Wonen (voorheen Vestia) had in 2017 al met projectontwikkelaar Stebru afgesproken geen parkeerplekken te zullen afnemen. Niet alleen met het oog op de betaalbaarheid, ‘maar ook vanuit de minimale behoefte, aangezien de doelgroep niet altijd een auto heeft en de locatie is gelegen in de dichte nabijheid van een station’, staat in hun verklaring.

Alsnog parkeerplekken

Naar aanleiding van alle kritiek schrijft Balster in een brief aan de commissie alsnog 33 extra parkeerplekken te willen vrijmaken voor sociale huurders. Daarmee is de kou nog niet uit de lucht. SP-raadslid Arp laat in het commissiedebat weten een motie van treurnis te overwegen, want ‘slechte informatievoorziening leidt tot slechte besluitvorming’. Arjen Dubbelaar zegt namens Hart voor Den Haag ‘al bijna geen bewijs meer nodig te hebben voor een motie van wantrouwen’. Hij bevestigt tegenover de krant hier inderdaad mee bezig te zijn. “Deze wethouder heeft een abonnement op het aanbieden van excuses, maar wat hebben we daar nog aan?”

Ook over het functioneren van wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks), die onder meer verantwoordelijk is voor het Haagse parkeerbeleid, is Dubbelaar niet te spreken. Hij laat weten bij meerdere oppositiepartijen steun te hebben gevonden voor een motie van treurnis. Of het zover komt, moet vandaag blijken als de gemeenteraad opnieuw over het bestemmingsplan vergadert.

Standaardportret
Bekijk meer van