Uitbreiding Madurodam stap dichterbij: stadsbestuur wijst bezwaren af

De uitbreiding van Madurodam is weer een stap dichterbij gekomen. Het stadsbestuur heeft alle fundamentele bezwaren officieel van tafel geveegd.

Door

De acht veelal uitgebreide bezwaarschriften van particulieren en organisaties als de Bomenstichting Den Haag en de Wijkvereniging Van Stolkpark zijn op een paar details na ‘ongegrond’ verklaard. Dat gebeurde in het kader van de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan.

De gemeenteraad stemde overigens twee jaar geleden al in met het kappen van 0,6 hectare duinbos om een uitbreiding van de miniatuurstad mogelijk te maken. Maar vóórdat er iets kan gebeuren, moet de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.

De uitbreiding ten koste van groen is ‘eenmalig’. Bezwaarmakers trekken die garantie in twijfel

Het college van B en W erkent dat het uitbreidingsplan niet aan alle vooraf gestelde voorwaarden voldoet. Zo blijft niet alle groen in de omgeving openbaar toegankelijk door de opoffering van het stuk duinbos. Het college noemt dat een ‘acceptabele afwijking’, omdat de uitbreiding op deze manier goed kan worden ‘ingepast’ in het omliggende groen.

Twijfel

De uitbreiding ten koste van groen is ‘eenmalig’, stelt het college vast. Veel bezwaarmakers trekken die garantie in twijfel, omdat er bij de uitbreiding van 1992 ook afgesproken zou zijn dat het de laatste keer was. Maar dat is toen helemaal niet vastgelegd, schrijft het stadsbestuur nu. Er zijn geen ‘schriftelijke bewijzen’ van een dergelijke afspraak.

De kans is aanzienlijk dat bezwaarmakers in beroep gaan bij de Raad van State

De Bomenstichting en anderen voerden ook aan dat de ‘compensatie’ van het groen nergens op slaat. Die vindt plaats door bomen te planten langs het talud van (de afrit van) het Hubertusviaduct en bij de Kwekerijweg. Wat bomen toevoegen op geïsoleerde plekken is geen compensatie voor het verdwijnen van een echt stuk bos, luidt het bezwaar. Maar B en W stellen dat het ‘houtopstanden op andere gronden’ zijn, die wél voldoen.

Voorplein

Op één punt wordt wel iets aangepast aan de plannen. De verkeersfunctie van het voorplein vervalt, omdat touringcars in de toekomstige situatie direct doorrijden naar de parkeerplaats achter het viaduct. Het plein wordt ‘vergroend’ met heggen en gras. Bomen kunnen niet in verband met de vele kabels en leidingen in de grond.

Het stadsbestuur blijft bij zijn mening dat Madurodam ‘afdoende nut en noodzaak’ heeft aangetoond ‘om het park uit te breiden en te vernieuwen’. En verder: ‘Het behoud van toekomstperspectief van dit internationaal befaamd Haagse icoon is ook voor onze stad van algemeen belang.’ De miniatuurstad betoogt al sinds 2015 dat het nieuwe attracties nodig heeft om publiek vast te houden en nieuwe bezoekers te trekken. Het relatief kleine terrein is nu zo goed als vol.

Overleven

Madurodam wil volgend jaar beginnen met de uitbreiding. Maar de kans is aanzienlijk dat één of meer bezwaarmakers in beroep gaan bij de Raad van State. In dat geval kunnen de werkzaamheden vertraagd raken. Eerst moet nu de gemeenteraad zich uitspreken over de bestemmingsplanwijziging. Madurodam zegt een uitbreiding nodig te hebben om te overleven.

Standaardportret
Bekijk meer van