Toch kans op verplaatsing coffeeshop naar Nieuw Waldeck

De gemeenteraad gaat tóch niet liggen voor de komst van een coffeeshop in Nieuw Waldeck. Maar of de beoogde verhuizing van een wietzaak uit de Weimarstraat doorgaat, blijft onzeker.

Door

Bij de raadsvergadering van vorige week donderdag dienden het CDA en Hart voor Den Haag/Groep de Mos een motie in om de mogelijke komst van een coffeeshop langs de Oude Haagweg te verhinderen. Een shopeigenaar uit de Weimarstraat heeft daar een kiosk op het oog, maar buurtbewoners hebben grote bezwaren.

Vooraf werd verwacht dat een meerderheid de motie zou steunen. Maar de VVD, die een maand geleden op de hand leek van het buurtprotest, stemde tegen. Wij wilden niet bij voorbaat een locatie uitsluiten,” licht VVD-raadslid Ayşe Yılmaz toe. De motie werd verworpen.

 

Als draagvlak leidend wordt, is de kans op verplaatsing nihil
Jan van Zanen, burgemeester

 

Daarmee houdt de raad de deur voor spreiding van coffeeshops op een kier. Al jaren wil de politiek een einde maken aan de overconcentratie in het Zeeheldenkwartier en de Weimarstraat. De verdeling is scheef: ten zuiden van de Valkenboskade bevindt zich geen enkele shop, en ook klanten uit het Westland en Rijswijk komen naar Den Haag.

De shopeigenaars willen wel verhuizen, maar in de praktijk voldoen veel locaties niet aan de strenge voorwaarden. De kiosk langs de Oude Haagweg doet dat wel, maar de weerzin in de wijk heeft veel fracties huiverig gemaakt.

Getergde burgemeester

Burgemeester Jan van Zanen was getergd dat de raad die optie dreigde te blokkeren. “Als draagvlak leidend wordt, is de kans op verplaatsing nihil,” sprak hij donderdag streng. “Dat is een harde boodschap voor de Weimarstraat.” Hij vroeg de raad om een duidelijk mandaat, maar kreeg gemengde signalen. De raad zegt weliswaar geen ‘nee’ tegen de Oude Haagweg, maar stelt via een andere motie wel dat ‘draagvlak en draagkracht’ belangrijk zijn.

“De burgemeester zegt dat het moeilijk wordt als we hem op pad sturen om draagvlak te zoeken voor de komst van coffeeshops,” zegt Yılmaz. “Dat klopt, maar wij vinden het wel waard dat hij uitzoekt of hij steun kan creëren in deze wijken.”

In Nieuw Waldeck is dat draagvlak ver weg. 1600 mensen tekenden een petitie tegen de komst van een coffeeshop. Ze wijzen op de nabijheid van een ggz-instelling en sociale problemen in de buurt, die van Waldeck een ‘kantelwijk’ maken. Toen bewoners van Regentes-Valkenbos zagen dat de protestactie aansloeg bij de politiek, kwamen zij met een eigen petitie. De oproep om twee coffeeshops uit de Weimarstraat te verplaatsen, is door 800 mensen getekend.

Bedrijventerreinen

Intussen bekijkt de burgemeester – op aandringen van de raad – de mogelijkheid om enkele coffeeshops op bedrijventerreinen te huisvesten. Dat ligt politiek minder gevoelig, al was het maar omdat daar geen kiezers wonen. Concrete plannen zijn er. Zo wil een coffeeshop in de Weimarstraat verhuizen naar het Forepark en heeft een zaak in de Trompstraat de Binckhorst op het oog.

 

De bedrijventerreinen sluiten een stap naar de rechter niet uit

 

Ook hier liggen tegenstrijdigheden op de loer. Eerder dit jaar sloot de gemeente namelijk een convenant met bedrijventerreinen. Daarin zijn afspraken gemaakt die niet stroken met consumentenverkoop van softdrugs. De bedrijventerreinen sluiten een stap naar de rechter niet uit, hebben ze al laten weten. Van Zanen verwacht daarom ruggensteun van de raad en geen gedraai op het moment suprême. “Anders doe ik het niet.”

In de krant van komende donderdag 14 oktober meer over het coffeeshopdossier. 

Standaardportret
Bekijk meer van