Plan overbouwing Benoordenhoutseweg wekt verbazing

Het is nog geen officieel bouwplan, maar voorlopig een idee. Bouw boven de Benoordenhoutseweg een langgerekt appartementencomplex om de barrière van het verkeer op te heffen. Dat stelt de Haagse architect prof.ir. Edward Dolk voor.

Door

Door Herman Rosenberg

Opmerkelijk is dat Dolk niet met zijn plan naar de gemeente is gegaan en ook geen projectontwikkelaar heeft benaderd. Hij heeft alleen een foldertje met afbeeldingen gemaakt en op een aantal adressen op de Benoordenhoutseweg in de brievenbus gedaan. “Ik wil graag de discussie op gang brengen,” zegt hij. Het plan van Dolk gaat uit van de bouw van een strook appartementen boven de weg, tussen het Willem Witsenplein en de Van Hoytemastraat. Bij de Nirwanaflat gaat het gebouw de hoek om, waardoor dit monument van het Nieuwe Bouwen vrijwel geheel aan het oog zou worden onttrokken.

Dolk wil alleen per mail een toelichting geven. Op een aantal concrete vragen antwoordt hij met een verhandeling over de in zijn ogen ontspoorde moderne stedenbouw. Hij schrijft: ‘Het gevolg is een onsamenhangende brij van kunstmatigheid: geen stad en geen natuurland’. En: ‘De zogenaamde openbare ruimte is bijproduct geworden; een niemandsland, dat niets meer met ruimtelijke hiërarchie van de traditionele Europese stad te maken heeft’.

Over de Benoordenhoutseweg merkt Dolk op dat de verkeersstromen hier ‘volledig zijn onderschat’ en dat de Nirwanaflat en de herenhuizen daartegen beschermd moeten worden. Hij hoopt met zijn plan een discussie op gang te brengen.
Dat lijkt te lukken, maar op een andere manier dan de architect zich vermoedelijk had voorgesteld. “Idioot,” zo noemt Peter de Korte, bewoner van de Benoordenhoutseweg het plan. “Zo raken we het zicht op het bos kwijt en de Nirwanaflat zien we nooit meer terug.” Dolks vakgenoot Peter Drijver ziet evenmin iets in de voorstellen. “Dit plan lijkt mij een ramp. In plaats van de fraaie lijnen ter weerszijden van het Haagse Bos te versterken wordt er op de bonnefooi een stuk overbouwd tot een akelige tunnel.

De ambitie om het Benoordenhout beter met het bos te verbinden komt niet aan de orde.” Drijver is het wel met Dolk eens dat de verkeersstromen uit de hand zijn gelopen. “Als je echt iets aan het verkeer zou willen doen moet je de N44 van Maaldrift (buiten Wassenaar, red.) tot aan de Zuid-Hollandlaan ondertunnelen.” Ook Peter de Korte denkt in die richting. “De enige oplossing voor het verkeer is een tunnel. Het liefst in twee lagen, zeg maar een verdieping heen en een verdieping terug. Dat zou prima kunnen.”  

Schetsen voor een overbouwing van de Benoordenhoutseweg; het witte blokje is de Nirwanaflat. | Illustratie: Edward Dolk

Abonnee worden van DHC? Klik hier.

Standaardportret
Bekijk meer van