Influencers moeten toeristen naar Den Haag lokken

Het stadsbestuur zet zijn zinnen op verdere groei van het toerisme in Den Haag. Daarbij wordt bekeken of influencers vakantiegangers naar de hofstad kunnen lokken.

Door

De gemeenteraad stemde donderdagavond in met de toerismestrategie van wethouder Saskia Bruines (D66, economie) voor de komende vijf jaar. Tussen 2014 en 2018 groeide het verblijfstoerisme fors, zowel van binnenlandse (30 procent) als van buitenlandse bezoekers (27 procent). “Eén op de tien Hagenaars heeft zijn of haar baan te danken aan het toerisme,” zei Bruines.

Dat smaakt naar meer, aldus het college van B en W. Het wil dat de uitgaven van toeristen ieder jaar met minstens 7 procent toenemen. Hiervoor moet het hotelaanbod een ‘inhaalslag’ maken, wil Den Haag de beoogde aanwas van toeristen kunnen ontvangen. Om bezoekers meer vermaak aan te bieden, wil de gemeente kijken of het Vredespaleis en de koninklijke gebouwen kunnen worden opengesteld aan het publiek. Verder moet de eventuele komst van een ‘Den Haag-pas’ herhaalbezoek aan de stad aanjagen.

 

De 'kwaliteitstoerist' is de tegenhanger van de drinkende, blowende jongeren die ieder weekeinde Amsterdam overspoelen

 

Den Haag wordt wat het college betreft de tweede toeristenstad van Nederland. De stad blijft inzetten op de ‘kwaliteitstoerist’, de tegenhanger van de drinkende, blowende en overlast gevende jongeren die ieder weekeinde Amsterdam overspoelen. Het stadhuis zet met name in op ‘kwaliteitstoeristen’ uit omringende landen, maar richt ook zijn pijlen op Amerikanen, Japanners en Chinezen.

Influencers

Het toerismeplan is opgesteld onder toenmalig wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag), voordat hij aftrad wegens een justitieonderzoek. Het plan is nagenoeg ongewijzigd, stelde raadslid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag) tevreden vast.

In een motie riep hij het stadsbestuur op om influencers in te zetten om moeilijk te bereiken doelgroepen (lees: jongeren op Instagram en YouTube) naar Den Haag te verleiden. Onlangs maakte het Nederlands Bureau voor Toerisme bekend dat het zeven influencers had uitgenodigd om toeristen naar bestemmingen buiten de gebaande baden te lokken. “Een hartstikke mooi voorstel,” vond Bruines. Een meerderheid stemde met de motie in.

 

Zelfs met de huidige groei zijn we over vijftig jaar nog niet op het niveau van Amsterdam
Saskia Bruines, wethouder

 

Evenwel stelde de raad vraagtekens bij de ‘ongebreidelde’ groei die het stadsbestuur voor ogen heeft. De PvdA en SP hamerden op de slechte arbeidsomstandigheden in de horeca. Meerdere partijen maken zich zorgen om de leefbaarheid in de stad bij meer en meer toeristen. “Denk aan de verkeerdrukte en overlast van Airbnb,” zei Pieter Grinwis (ChristenUnie). Een motie van GroenLinks om de gevolgen van toerisme voor de leefbaarheid mee te nemen in de jaarlijkse ‘toerismemonitor’ haalde het. Een motie met betrekking op de risico’s van Airbnb kwam één stem tekort.

Volgens wethouder Bruines is het doembeeld van Amsterdamse taferelen niet aan de orde. “Zelfs met de huidige groei van 5 procent per jaar zijn we over vijftig jaar nog niet op het niveau van Amsterdam.”

Aziatische toeristen

Andere kritiek uit linkse hoek: waarom zet het college in op vliegtoeristen uit Azië en de Verenigde Staten? “Is dat niet vreemd, gezien de klimaatdoelstellingen van de gemeente?” wierp Lesley Arp (SP) op. Bruines vindt dat de stad een graantje moet meepikken – ze komen toch wel naar Europa, Haagse strategie of niet. “En als Aziaten een maand door Europa reizen, vind ik het fijn als ze ook naar Den Haag komen.”

Standaardportret
Bekijk meer van