Ook de Haagse VVD heeft buik vol van duur Amare

De politieke ergernis over de stijgende kosten van cultuurgebouw Amare neemt toe. Collegepartij VVD wil dat de zaaldirectie de plicht krijgt meer bezoekers te trekken en dus meer geld te verdienen.

Door

Dat bleek woensdagmorgen in de zoveelste bespreking die de raadscommissie ruimte wijdde aan Amare. Opmerkelijk was de inbreng VVD-woordvoerder Det Regts. “We moeten niet leeglopen op dit prestigeproject,” zei zij onder meer. Dit soort teksten was voorheen voorbehouden aan de geharnaste tegenstanders van het project, zoals de PVV en Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Evenals vele andere raadsleden is Regts verbolgen over het inmiddels tot 2,7 miljoen euro per jaar gestegen verwachte exploitatietekort van het gebouw. Zij vindt dat de zaaldirectie DMC met een raming van 300.000 bezoekers per jaar veel te weinig ambitie toont. Daarom stelde Regts voor DMC op te leggen dat binnen vier jaar 600.000 bezoekers moeten worden getrokken. Dan zou de gemeente die 2,7 miljoen in de knip kunnen houden.

Opkrikken

Maar wethouder Robert van Asten (D66, cultuur) wees dat af. “Ik geef toe dat 300.000 bezoekers conservatief is geraamd. DMC en de instellingen (Residentie Orkest, Nederlands Dans Theater en Koninklijk Conservatorium, red.) hebben wel de opdracht dat op te krikken,” zei hij, maar hij wil niets vastleggen.

Wel komt er drie jaar na de opening in 2021 een evaluatie. Als dan blijkt dat Amare met minder exploitatiesubsidie toe kan, wordt die verlaagd. Het is voor de gemeente ook van belang dat dat gaat gebeuren, want er is nu geld beschikbaar om het tekort gedurende vijf jaar af te dekken. Daarna moet er opnieuw geld worden gevonden.

 

Ik geef toe dat 300.000 bezoekers conservatief is geraamd.
Robert van Asten (wethouder)

 

Het is onwaarschijnlijk dat de VVD vasthoudt aan een concrete eis aan het adres van DMC. Wel is duidelijk dat de raad in overgrote meerderheid van mening is dat Amare snel beter moet gaan draaien dan nu is voorzien. Ook heerst er grote ergernis over het feit dat het conservatorium een te lage huur gaat betalen (als gevolg van een oud contract) en bovendien ooit geraamd sponsorgeld hoogstwaarschijnlijk niet binnenhaalt. Wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling), die over het bouwproces gaat, sprak over de kosten daarvan geruststellende woorden. “We komen ongeveer uit op nul (meerkosten, red.).”

Waakhond

Aan de orde was woensdag ook het tussenrapport van de Rekenkamer Den Haag. Daarin wordt gesteld dat het zicht van de raad op de financiën afneemt, door het geschuif met geld. Tevens vindt de financiële waakhond dat B en W een misleidende vergelijking hebben gemaakt met andere cultuurgebouwen. Die kwam erop neer dat Amare qua subsidieafhankelijkheid in de middenmoot zit.

Amare en Muziekgebouw aan ’t IJ

Maar als je echt alles bij elkaar optelt, aldus de Rekenkamer, behoort het Haagse gebouw straks bij de grootverbruikers, net als het Muziekgebouw aan ’t IJ. B en W zijn het niet met deze kritiek eens, maar Rekenkamer-voorzitter Manus Twisk gaf geen krimp. Hij adviseerde het college dat hele vergelijkende staatje maar uit de stukken te halen.

“Het is te veel appels met peren vergelijken,” aldus Twisk. Ook de directeur van het Muziekgebouw wil dat. Hij heeft ertegen geprotesteerd dat het Haagse stadbestuur zijn organisatie als subsidieslurper opvoert om zijn eigen rekensommen acceptabel te maken.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan iedere donderdag de krant DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van