Geen Slava Oekraïnepad achter Russische ambassade

Den Haag krijgt vooralsnog geen Slava Oekraïnepad (Hulde aan Oekraïnepad) achter de Russische ambassade aan de Andries Bickerweg. Ook de talrijke andere voorstellen om een straat, plein of laan in Den Haag naar het land te vernoemen vanwege de oorlog die daar is ontstaan na de Russische inval worden niet gehonoreerd.

Door

Het plan om het vrij liggende, naamloze fietspad naar Oekraïne te vernoemen is een initiatief van Bewonersvereniging Zorgvliet, de wijk waarin het pad is gelegen. De gemeente heeft de vernoeming naar het op formele gronden afgewezen.

‘We begrijpen de wens om solidariteit met Oekraïne te tonen, maar zijn van mening dat straatnaamgeving daar niet het meest geschikte middel voor is. Wat betreft uw verzoek, zijn er enkele bezwaren tegen het geven van een naam aan het betreffende pad. Er zijn weliswaar geen woningen gevestigd aan dit pad, maar er zijn wel twee objecten met een kantoorfunctie aan dit pad gevestigd met een adres aan de Andries Bickerweg. Het benoemen van het pad zou leiden tot een hernummering. (…) Tot slot zijn er mogelijk risico’s verbonden aan een dergelijke benoeming, risico’s die nu mogelijk nog niet zijn in te schatten. Dat maakt dat het college terughoudend is met straatvernoemingen omwille van actualiteiten.’

Bommen

Vooral het laatste argument heeft de bewoners verwonderd. Maar volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om een standaardformulering. “We verwachten niet dat er bommen op het pad worden gegooid, maar in de loop der jaren kun je anders tegen zaken gaan aankijken die nu actueel zijn.”

Om die reden houdt de gemeente bijvoorbeeld een regel aan dat straten alleen naar personen worden vernoemd als ze al meer dan tien jaar dood zijn. Uitzonderingen zijn er wel. Haagse lanen, straten en pleinen zijn vernoemd naar Mandela, Willem Drees, Benjamin Ferencz, en Gorbatsjov toen zij nog in leven waren.

De bewoners van Zorgvliet zijn verontwaardigd over de afwijzing van de gemeente, die zij verdenken van koudwatervrees.

Vragen over Oekraïnepad

“Ik kan er kort over zijn,” zegt oud-VVD-raadslid en initiatiefnemer James de Booij van het Slava Oekraïnepad, die zelf in de buurt woont. “Ook een gemeente moet op gepaste momenten een bepaalde mate van morele ambitie tonen, zeker in het geval van de slachtpartij in Oekraïne. Zogenaamd ‘praktische bezwaren’ – het mogelijk omnummeren van een pand, mocht dit al gewenst zijn – vallen hierbij in het niet en zijn ook niet te handhaven met ambtelijke vertraagtaal.”

De fractie van de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het Slava Oekraïnepad.

Onze redactie biedt dit verhaal uit de Den Haag Centraal (DHC) van donderdag 1 december gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan de papieren editie van de krant Den Haag Centraal. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van