Oranjehotel: stop met Holocaust-vergelijkingen

De directies van het Oranjehotel en andere musea en herinneringscentra roepen de tegenstanders van de coronamaatregelen op te stoppen met het maken van oorlogsvergelijkingen.  

Door

In een vrijdag gepubliceerde open brief schrijft de overkoepelende Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 met ‘stijgende verbazing’ kennis te nemen van ‘de toenemende vergelijkingen van coronamaatregelen met oorlogssituaties en de Holocaust’. En: ‘We weten dat het om een kleine groep landgenoten gaat die deze vergelijkingen trekt, maar het effect is niet minder pijnlijk. Vandaar dat wij met kracht elke vergelijking met oorlogssituaties en de Holocaust tegenspreken!’

De stichting stelt dat deze vergelijkingen volledig mank gaan. ‘Iedereen die zich enigszins verdiept in de Tweede Wereldoorlog begrijpt dat maatregelen om onze gezondheid positief te beïnvloeden (ongeacht de effecten daarvan) niet in verhouding staan tot bijvoorbeeld het vernietigen van een grote groep mensen, louter vanwege wie zij zijn’, aldus de brief. Het wordt verder ‘onnodig kwetsend’ genoemd voor oorlogsslachtoffers en de nabestaanden.

Context onvergelijkbaar

De hele historische context is volgens de musea onvergelijkbaar. ‘Wij zijn een democratische samenleving; wij hebben een rechtsstaat en leven in vrijheid. Dit alles was tijdens de oorlogsjaren níet het geval. Hele bevolkingsgroepen werden uitgemoord, er was dwangarbeid, en wie protesteerde kon zonder proces worden gevangengezet, gemarteld of gefusilleerd. Over de coronamaatregelen (…) wordt iedere keer grondig gediscussieerd. Wie kritiek heeft kan zijn of haar stem laten horen.’

De brief eindigt met de volgende oproep: ‘Maar laten we de discussie voeren zonder oneigenlijke vergelijkingen te gebruiken en zonder het ongekende leed van eerdere generaties te bagatelliseren’.

Behalve door het Oranjehotel is de brief onder meer ondertekend door het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag, het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam,  Museum Rotterdam 40-45 NU en het Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van