Nieuwbouwcomplex De Regent sluitstuk van het Energiekwartier

Woontoren De Regent moet het sluitstuk van het Energiekwartier worden. “We hebben ons laten inspireren door de negentiende-eeuwse wijken die overal rond het centrum liggen.”

Door

‘Een statige woontoren,’ noemt de ontwerpbrochure van het Haagse architectenbureau Geurst & Schulze het. Nu is De Regent II nog ingepakt in gele doeken, hangt er een lift aan de buitenkant en lopen overal bouwvakkers rond, maar dat het een complex met allure wordt, is vanaf het Koningin Emmaplein aan het einde van de Veenkade goed te zien. In de zomer van 2023 krijgen – als alles meezit – de eerste bewoners van de 98 gloednieuwe huurwoningen hun sleutels. De vijftien naastgelegen koophuizen zijn dan ook af.

De Regent

De Regent II maakt onderdeel uit van een, deels nog te realiseren, nieuwbouwwijk in het Energiekwartier: De Regent. Voorheen stonden er een kerk en een rij oude sociale huurwoningen. Die zijn inmiddels weg en maken stap voor stap plaats voor nieuwe huizen. Dit allemaal ten oosten van de Energiecentrale en grenzend aan de singelgracht rondom het oude centrum. Het project bestaat in totaal uit vier fasen, waarvan de eerste, met 38 sociale huurwoningen en twaalf koopwoningen, al af is. “Die worden inmiddels bewoond,” vertelt architect Jeroen Geurst. “We zijn in 2017 met het ontwerp begonnen. Wanneer de vierde fase af is weten we nog niet.”

regent

De hoge woontoren en het binnenplein. | Artist’s impressions: PR

De toren en de aangrenzende lage woningen zijn samen de tweede fase in het bouwproces; het terrein waar nu wordt gewerkt is op de Dag van de bouw voor publiek toegankelijk. In elk van de vier fasen wordt een woonblok gerealiseerd, als dat klaar is blijft in het midden een autovrij plein over. Wie het terrein op de Dag van de bouw bezoekt ziet het eindresultaat nog niet: één blok is inmiddels klaar, aan het tweede wordt nu gewerkt, het derde is nog leeg en op de plek van het vierde staat momenteel een uitvaartcentrum. Dat wordt in de toekomst afgebroken.

‘We vinden dat het ontwerp op de binnenstad georiënteerd moet zijn’
Architect Jeroen Geurst

Binnenstad

De nieuwbouw ligt weliswaar in het Energiekwartier, maar Geurst & Schulze heeft ervoor gekozen het ontwerp meer bij de huizen aan de singelgracht aan te laten sluiten. Geurst: “We hebben ons laten inspireren door de negentiende-eeuwse wijken die overal rond het centrum liggen. Het ligt zo nadrukkelijk aan de Noord-West Buitensingel, dat we vinden dat het ontwerp meer op de binnenstad georiënteerd moet zijn.”

Dat komt in meerdere aspecten van de bouw terug, onder andere in de verschillende tinten metselwerk. “Daardoor doen de woningen aan die in het Zeeheldenkwartier en het Regentessekwartier denken,” zegt Geurst. “En er is er een aantal met een erker, die kunnen toekomstige bewoners van een koophuis zelf aan het ontwerp toevoegen.”

Koophuizen

Dat brengt Geurst bij de gevels van de verschillende gebouwen die samen de buurt vormen. Want een wijk met sociale huurwoningen, huurwoningen in de vrije sector en koophuizen, betekent mensen met een verschillend inkomen. “Voor ons is het van belang dat je aan de buitenkant geen inkomensverschillen kunt zien, en dus hebben we ervoor gekozen om heel duidelijk één architectuur te maken. De sociale huur heeft even dure kozijnen als de koopwoningen, dus je ziet aan de buitenkant niet of mensen meer of minder te besteden hebben.”

Binnenplein

Tussen de vier huizenblokken vormt het autovrije binnenplein in de toekomst het bruisende midden. “Dat is wel pas af als het vierde blok er staat,” vertelt Geurst. “Want dan is het pas ingesloten.” De laagbouw van de vier blokken – in de fase die nu wordt gerealiseerd: de vijftien koopwoningen – grenst aan het plein, en ook de balkons kijken er op uit. Geurst verwacht dat het een ontmoetingsplek voor de buurt wordt: “Bewoners kunnen er van alle kanten naartoe. En we hopen ook dat het een kinderrijk wijkje gaat worden, het pleintje dient dan als speelruimte.”

Behalve dat ze buitenruimte hebben, voldoen de huizen ook aan de meest recente duurzaamheidscriteria. Ze worden aardgasloos opgeleverd, de nabijgelegen Energiecentrale verzorgt de stadsverwarming. “Het is nog niet heel efficiënt,” vertelt Geurst over de stadsverwarming, “maar dat wordt in de toekomst beter.” Verder krijgen de vier blokken groene daken mét daar bovenop zonnepanelen. De reeds gerealiseerde sociale huurwoningen hebben die al. Ook zijn in het ontwerp vogelkasten opgenomen, waar vogels hun eieren kunnen uitbroeden.

Dag van de bouw

Wie op de Dag van de bouw het De Regent bezoekt, ziet het sluitstuk van het Energiekwartier in wording. Klaar is het nog niet, en ook de huurprijzen van de appartementen in de toren zijn nog niet bekend. Die communiceert Vesteda – de woningbelegger die De Regent II realiseert – begin volgend jaar. Dan start ook de verhuur.

 

Standaardportret
Bekijk meer van