Kostbare aanpassing Fokker Terminal nodig

De Fokker Terminal kan alleen als locatie voor congressen en feesten blijven bestaan als forse geluidwerende maatregelen worden genomen.

Door

De gemeente trekt daar als eigenaar van de Fokker Terminal in de Binckhorst ruim 1,3 miljoen voor uit. Isolatie is nodig omdat in de directe omgeving woonflats worden gebouwd. In eerdere afspraken met de exploitant van het gebouw en met de projectontwikkelaars heeft de gemeente verzuimd de geluidskwestie aan de orde te stellen en daarom draait ze nu op voor de kosten.

De raadscommissie Ruimte was vorige week kritisch over de gang van zaken en gaf nog geen akkoord. Dat komt er waarschijnlijk wel in de raadsvergadering van 8 september, omdat alle partijen voorstander zijn van een voortgezet gebruik van de Fokker Terminal als congreslocatie. Er worden ook beurzen, feesten en concerten gehouden.

Exploitatie Fokker Terminal

Wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) gaf vorige week aan dat hij de ‘bestaande bedrijvigheid’ in de Binckhorst wil handhaven en dus de investeringen wil doen. Wel moet de exploitatie licht worden aangepast. Na 23.00 uur mag er niet meer worden geladen en gelost en mag er ook geen harde muziek meer zijn. Ook moet exploitant LM+MC BV hierover strikte afspraken maken met de Omgevingsdienst Haaglanden.

De Fokker Terminal, een gemeentelijk monument, is oorspronkelijk een school voor vliegtuigbouw. Sinds 2009 zijn de hangar en achttien lokalen in gebruik als evenementenlocatie. In de directe omgeving verrijzen de projecten BinckBlocks, Binckpark en Linck, met gezamenlijk 380 woningen.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van