Internationale Zone: sneltram naar vernieuwd World Forum

De Internationale Zone moet de komende jaren verder worden uitgebouwd om de positie van Den Haag als stad van vrede recht te versterken. Eén van de plannen is een light railverbinding naar het World Forum.

Door

Dat staat in een nieuwe ‘gebiedsvisie’ die de wethouders Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) en Saskia Bruines (D66, internationaal) vrijdag (19 april) naar de gemeenteraad  hebben gestuurd. Behalve om zijn internationale en juridische functie is de Internationale Zone voor de stad van belang ‘als succesvol economisch cluster dat aanhoudend groeit en een grote spin-off heeft voor andere economische clusters’, aldus Revis.

De werkgelegenheid bij de internationale organisaties bedroeg in 2017 38.500 arbeidsplaatsen. De inkomsten voor de economie worden geschat op 5,8 miljard euro per jaar. Sinds 2013 hebben zich zestig nieuwe internationale organisaties in de stad gevestigd en de groei gaat door.

Er wordt nu rekening gehouden met de komst van een nieuw VN-tribunaal en de Europese Handelsrechtbank. Daarnaast is er uitbreiding voorzien van het NAVO-communicatiecentrum NCIA en het National Cyber Security Centrum.

Kern van de Internationale Zone

De kern van de Internationale Zone is het gebied rond het World Forum The Hague (voorheen het Nederlands Congresgebouw). Hier zou een RandstadRail-verbinden naartoe moeten worden aangelegd, eventueel ondergronds door de Scheveningse Bosjes.

In het gebied zijn nieuwe gebouwen mogelijk ter plekke van de oude kerk van de Martelaren van Gorcum en een naastgelegen kantoor. Opmerkelijk is dat op een kaart ook het Omniversum als opnieuw ‘te ontwikkelen’ locatie is aangegeven.

Daarnaast wordt een grootschalige verbouwing en uitbreiding van het World Forum zelf voorzien, mogelijk ook aan de overkant van een (te overkluizen) Johan de Wittlaan.

De Wethouders Boudewijn Revis en Saskia Bruines voor het Vredespaleis (Foto: Frank Jansen).

Als deel van zone gelden nu ook het Vredespaleis en het Willemspark rond Plein 1813. In dit gebied is onder meer nieuwbouw mogelijk ter plekke van het hoofdbureau van politie, dat hier binnen een paar vertrekt.

Ook de NIBC Bank aan het Carnegieplein wordt gezien als nieuw te ontwikkelen gebied.

Omgeving Internationaal Strafhof

Het derde deelgebied is het gebied rond het Internationaal Strafhof aan de Waalsdorperweg. Hiernaar wordt een ‘studie’ verricht, om te kijken waar er hier nieuwe kantoren kunnen komen.

Ook zou het ministerie van Defensie het terrein van de Frederikkazerne gedeeltelijk een openbaar karakter moeten geven. Op één van de kaarten staat ook een deel van de Scheveningse gevangenis als bouwplek aangegeven. Het is de plek waar nu net de laatste hand wordt gelegd aan het nationaal herinneringscentrum Oranjehotel, dus deze locatie is niet langer beschikbaar.

Nieuw in de plannenmakerij is de aanduiding ‘Internationale Boulevard’. Daarmee wordt de Raamweg bedoeld, als belangrijkste ontsluitende route.

Hierlangs zou de nieuwe RandstadRail moeten gaan rijden richting World Forum. Bij het Hubertusviaduct is een openbaar-vervoerknooppunt voorzien. In de  plannen komen ook passages voor over de versterking van het groen en de parken in het gebied. Verder moet alle nieuwbouw klimaatneutraal zijn. De gebiedsvisie Internationale Zone gaat nu de inspraak in.

Dit stuk biedt een korte samenvatting van omvangrijke documenten. De begeleidende brief aan de gemeenteraad is hier te vinden en het onderliggende stuk, de gebiedsvisie, hier.      

 

 

Standaardportret
Bekijk meer van