Historisch schoolgebouw De Populier blijft behouden

De school verhuist, maar het oude gebouw van college De Populier in de Bomenbuurt blijft bestaan.

Door

Dat staat in het eind vorig jaar gereedgekomen Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs Den Haag. Het Christelijk College De Populier aan de Populierstraat wordt in de toekomst een ‘wissellocatie’. Dat wil zeggen dat het complex voor tijdelijke huisvesting kan worden gebruikt van scholen, waarvan de eigen gebouwen worden vernieuwd. De gemeente onderzoekt of De Populier nieuwbouw kan krijgen aan de Stokroosstraat/Resedastraat in de Bloemenbuurt.

Over de toekomst van De Populier is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Het bestaande gebouw is verouderd en te klein, maar ligt zodanig ingesloten tussen huizen dat uitbreiding niet mogelijk is. In het verleden is de school al eens met een verdieping verhoogd.

 

Christelijk College De Populier is een historisch en iconisch gebouw
Gemeente Den Haag

 

Lang koerste het schoolbestuur op sloop en nieuwbouw, maar daartegen rees verzet van de buurt en de erfgoedsector. Bovendien nam de afdeling monumentenzorg van de gemeente de uit 1923 daterende Populier in 2018 op in het boek ‘10 met een griffel – Portretten van de mooiste Haagse scholen’. Daaruit blijkt dat achter de sobere buitenkant van het gebouw een verzorgd interieur schuilgaat met veel tegelwerk en fraai glas-in-lood met als climax het monumentale trappenhuis. De landelijke erfgoedvereniging Heemschut noemde het gebouw ‘van hoge cultuurhistorische waarde’ in een protest tegen sloop. De gemeente is het daarmee eens en spreekt over ‘een historisch en iconisch gebouw’.

Meer nieuwbouw nodig

Uit het IHP blijkt dat voor nog meer scholen nieuwbouw nodig is. Dat geldt onder meer voor Vrije School De Wonnebald (Loosduinen), een reeks basisscholen in Escamp, De Zonnebloem (Bloemenbuurt), de Basisschool Statenkwartier, de Carolusschool (de voormalige patersschool aan het Westeinde), de Oranje Nassauschool aan de Weissenbruchstraat en het oude deel van de Vrije School aan de Waalsdorperweg.

Volgens traditionele berekeningen neemt het aantal leerlingen in Den Haag dit decennium langzaam af. Maar de groei van de stad en ook de instroom van ‘nieuwkomers’ (statushouders en asielzoekers) doen die krimp waarschijnlijk grotendeels teniet. Gecombineerd met de verouderde staat van een deel van de 260 schoolgebouwen die eigendom zijn van de gemeente en het feit dat het rijk zo nu en dan licentie verleent voor het stichten van een nieuwe school, zorgt dat ervoor dat veel nieuwe ruimte nodig is voor onderwijs, aldus het IHP.

Standaardportret
Bekijk meer van