Gemeente doet niet mee aan Turkije-actie, raad kritisch

De gemeente Den Haag doet niet mee aan de steunactie voor Turkije en Syrië. De complete oppositie in de gemeenteraad is daar boos over.

Door

Op vragen van Den Haag Centraal laat het college van B en W weten geen geld te willen vrijmaken voor de steunactie voor Turkije en Syrië. Bij de actie één-euro-per-inwoner zou het in het Haagse geval gaan om zo’n 5,5 ton. Het college via een woordvoerder: “We hebben besloten om niet met de actie mee te doen. Dat was een lastig besluit, maar we kunnen het geld dat we hebben maar één keer besteden.”

De Haagse houding staat in schril contrast tot die van de gemeentebesturen van Amsterdam en Rotterdam. Die doen wél mee, wat gezamenlijk neerkomt op een bedrag van 1,5 miljoen euro. Ook andere steden hebben een bijdrage toegezegd. Veel partijen in de raad zijn kritisch over het besluit van B en W, maar de collegepartijen houden zich op de vlakte.

‘Krenterigheid’

Hart voor Den Haag, de grootste partij, zegt zich te ‘schamen voor de krenterigheid van het college van burgemeester en wethouders’. Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar: “Onze stad Den Haag, de ambassade-hoofdstad van Nederland, de internationale stad van vrede en recht, doet niet mee met de donatie van Rotterdam en Amsterdam om 1 euro per inwoner aan het Rode Kruis te geven. Je schaamt je kapot als inwoner van de derde stad van Nederland. Onze stad verdient beter.”

Ook Judith Klokkenburg, fractievoorzitter van de ChristenUnie/SGP, is kritisch.  “Een euro per inwoner voor noodhulp is een krachtig signaal: wij rouwen en helpen als Den Haag mee. Als stad van Vrede en Recht, met bovendien een grote Turkse en Syrische gemeenschap die hier woont, zijn we dat aan onze stand verplicht.”

‘Wat wil college wel?’

De Haagse Stadspartij spreekt van een ‘kruideniersmentaliteit’. “Het zou juist een mooi gebaar zijn voor al die Hagenaars die nu direct te maken hebben met deze ramp,” aldus fractievoorzitter Fatima Faïd. Ook Lesley Arp, fractievoorzitter van de SP, denkt er zo over. “Deze ramp raakt heel veel Haagse inwoners direct, die familie of kennissen in het rampgebied hebben. Dat blijkt enkel al uit de enorme solidariteit die loskomt in de stad. Als het college niet aan deze actie mee wil doen, dan is voor mij de vraag waar het wel toe bereid is. Het lijkt mij dat wij meer kunnen doen dan enkel symbolisch de vlag halfstok hangen.”

Fractievoorzitter Nur Icar van DENK reageert genuanceerd. “Liefdadigheid kan je niet afdwingen. Teleurstellend is het wel, aangezien Den Haag een grote populatie aan Turken en Syriërs kent. Wij gaan hier geen politiek punt van maken. Dat vinden wij misplaatst. Toch roep ik de gemeente op om te ondersteunen via andere wegen. Er is behoefte aan financiële ondersteuning voor het transport van verzamelde goederen. Daar ligt een kans voor de gemeente om alsnog steun te bieden.”

De collegepartijen VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA daarentegen zijn terughoudend tot afwijzend. Fractievoorzitter Marieke van Doorn van D66 zegt dat de gemeente ‘moet kijken wat ze kan doen’, bijvoorbeeld bestaande inzamelingsacties ‘ondersteunen’. VVD-fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg ziet de één-euro-actie als ‘buitenlands beleid dat niet thuishoort bij de lokale overheid’.

Organisaties in actie voor Turkije en Syrië

Haagse islamitische organisaties zijn volop in actie gekomen om hulpgoederen en geld in te zamelen voor de slachtoffers van de zware aardbeving in Turkije en Syrië. Spin in het web is de Turks Islamitische Culturele Stichting aan de Kempstraat in Transvaal. Volgens voorzitter Tahsin Çetinkaya is de saamhorigheid groot. “Ik denk dat we deze week in totaal acht of negen vrachtwagens met hulpgoederen naar Turkije kunnen sturen. We brengen bijvoorbeeld dekens, drinkwater en elektrische kachels. Het is nu erg koud in het getroffen gebied.”

In en buiten het gebouw aan de Kempstraat liggen de hulpgoederen hoog opgetast. Tientallen vrijwilligers zijn aan het werk. Alles wordt in stevige dozen verpakt en in vrachtwagens geladen. Aan kleding is intussen geen behoefte meer. Maandag werden zo veel kleding en andere goederen aangevoerd dat er problemen op straat ontstonden. De wijkagent heeft geholpen om orde te scheppen in de chaos. Dinsdag bracht burgemeester Jan van Zanen samen met de Turkse ambassadeur Selçuk Ünal een bezoek aan de stichting om zich te laten informeren over de hulpactie.

Ook geld

Çetinkaya wijst erop dat de stichting via haar site ook geld inzamelt. Tot woensdag was er ongeveer 23.000 euro binnengekomen. Het geld wordt gebruikt om hulpgoederen aan te schaffen, maar dat loopt wel via de Turkse regering in Ankara. Ook het Rode Kruis roept intussen op geld te storten in plaats van goederen te brengen. De organisatie ontraadt mensen om zelf naar Turkije te reizen met hulpgoederen. Ook veel Turkse moskeeën hebben zich aangesloten bij de hulpactie.

Tahshin Çetinkaya was tot eind vorig jaar lid van de partij Denk in de Haagse gemeenteraad. Hij heeft zich nu verkiesbaar gesteld voor de Provinciale Staten, maar de campagne ligt stil. Çetinkaya: “Denk is nu bezig met de aardbeving in Turkije en Syrië en niet met de Statenverkiezingen van 15 maart.”

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan de papieren editie van de krant Den Haag Centraal. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van