Stroomnet vol in delen Den Haag, grootverbruikers in de wacht

Ook Den Haag loopt tegen de grenzen van zijn stroomcapaciteit aan. In een deel van de stad zit het elektriciteitsnet zo vol dat nieuwe grootverbruikers op een wachtlijst komen te staan.

Door

Dit meldt netbeheerder Stedin. Het elektriciteitsstation waarop stadsdeel Scheveningen en een deel van stadsdeel Centrum zijn aangesloten, zit tegen zijn maximale capaciteit aan. Door nieuwe grootverbruikers en bestaande die willen uitbreiden in de wacht zetten, blijft er ruimte op het net voor huishoudens en kleine ondernemers. Bewoners kunnen nog steeds overstappen op een warmtepomp of elektrisch koken.

‘Naar verwachting stijgt de vraag naar elektriciteit in Den Haag tot 2030 met zo’n 60 procent,’ schrijft Stedin in een persbericht. ‘Dit is vergelijkbaar met het verbruik van heel Ypenburg. Daarmee gaat de vraag naar elektriciteit over de grenzen van de huidige infrastructuur heen.’

Deel van de stad waar stroomnet vol zit. (DHC)

Behalve voor bedrijven heeft de rem op nieuwe aansluitingen gevolgen voor de woningbouw. Kleine projecten kunnen gewoon van start, maar voor grote nieuwbouwcomplexen moeten ontwikkelaars en Stedin op zoek naar ‘maatwerkoplossingen’. Zo kunnen de geplande woontorens op het KJ-plein, de Bellevue-torens tegenover de Koekamp en de nieuwbouw op het noordelijk havenhoofd niet zonder meer op het net worden aangesloten.

Verduurzaming

Aanjagers van de stijgende stroomvraag zijn economische groei, verdichting, woningbouw en verduurzaming. Behalve bewoners en bedrijven doen ook een toenemend aantal laadpalen, warmtepompen, zonnepanelen en inductiefornuizen een beroep op het net. Stedin en Tennet, landelijk beheerder van het hoogspanningsnet, kunnen de vraag niet bijbenen. Het verzwaren van het Haagse net, een investering van zo’n 100 miljoen euro, vergt nog tien jaar. Dat het zo lang duurt, ligt aan de vergunningsprocedure en de gebrekkige ruimte voor een nieuw elektriciteitsstation.

In de gemeenteraad heeft Hart voor Den Haag een spoeddebat aangevraagd. De fractie vindt dat Stedin veel eerder bij de gemeente aan de bel had moeten trekken en dat de huidige maatregel ‘een ramp voor de groen-gele economie’ is.

 

Het elektriciteitsnet zit niet continu vol
Maarten Bijl, Stedin

 

Netproblemen bleven Den Haag lang bespaard. In grote delen van het land zit het stroomnet al langer vol. De Haagse regio is een van de laatste gebieden waar de nood nog niet aan de man was, toont de capaciteitskaart van Netbeheer Nederland aan.

De krapte vraagt om het creatiever benutten van de capaciteit, stelt Maarten Bijl, regiodirecteur bij Stedin, in het persbericht. ‘Het elektriciteitsnet zit niet continu vol. We gaan graag met grootverbruikers om tafel om na te gaan of zij kunnen schuiven met hun stroomverbruik.’ Zij zouden bijvoorbeeld tegen een vergoeding minder energie kunnen verbruiken op piekmomenten.

Standaardportret
Bekijk meer van