Woede na ‘illegaal kappen’ op Scheveningseweg

De gemeente zou vorige week drie kastanjes aan de Scheveningseweg hebben gekapt die de functie hebben van ‘vleermuisbrug’.

Door

De gemeente houdt zich niet aan de Wet natuurbescherming. Vorige week zouden aan de Scheveningseweg drie kastanjes zijn gekapt die de functie hebben van ‘vleermuisbrug’. Dat zeggen de Bomenstichting Den Haag en de actiegroep SOS Den Haag.

“Ze hadden moeten blijven staan om als hop-over te dienen voor dwergvleermuizen en watervleermuizen. Dat zijn beschermde diersoorten,” zegt Clara Visser van de Bomenstichting. Volgens haar is de gemeente te haastig gaan kappen, waardoor er geen tijd was de te handhaven bomen te markeren. Visser heeft een protestbrief naar wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit) gestuurd.

De Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij zijn eveneens boos. De raadsleden Robert Barker en Christine Teunissen hebben schriftelijke vragen gesteld. Zij willen dat de ‘hop-overgebieden snel worden hersteld’. Ook HSP-fractievoorzitter en oud-wethouder Joris Wijsmuller wil opheldering van Van Asten. ‘Zo omgaan met cultureel erfgoed en bomen kan echt niet,’ zei hij voor de microfoon van Den Haag FM.

Misverstand over bomenkap

Volgens de gemeente is er sprake van een ‘misverstand’. De drie bomen stonden op een plek waar een nieuwe halte komt die forser is dan de oude. Daarom zijn er andere bomen, verdeeld over vijf ‘vleermuizenzones’, die voorlopig blijven staan.

 

Zo omgaan met cultureel erfgoed en bomen kan echt niet.
Joris Wijsmuller (fractievoorzitter HSP)

 

Deze aanpassing van de plannen is per abuis niet opgenomen in de kapvergunning. Visser neemt geen genoegen met dit antwoord. “Je kunt niet zomaar andere bomen aanwijzen als vleermuisbrug.” Zij vindt ook dat de gemeente in gebreke is gebleven door geen stippen te plaatsen. “Daardoor neemt de kans dat er fouten worden gemaakt toe.”

De rechter bepaalde twee weken geleden dat de gemeente 121 van de 130 bomen die weg zouden moeten, mag kappen. Donderdag 23 augustus dient er een nieuwe rechtszaak. Nu gaat het om een kort geding dat de Bomenstichting en SOS hebben aangespannen tegen de wijze waarop de gemeente en de HTM de nieuwe trambaan van lijn 1 willen funderen op de Scheveningseweg.

Standaardportret
Bekijk meer van