Haags Klimaatakkoord: honderd partijen sluiten ‘deals’ om stad te verduurzamen

Meer dan honderd bedrijven, instellingen en bewonersinitiatieven hebben met de gemeente een Haags Klimaatakkoord gesloten. Daarin staan concrete ‘deals’ om de stad te verduurzamen.

Door

Het klimaatakkoord wordt woensdagmiddag gepresenteerd in bedrijfsverzamelgebouw De Titaan in de Binckhorst. Een bonte mix van bedrijven, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties heeft z’n handtekening gezet onder een of meerdere ‘klimaatdeals’. Daarin beloven ze werk te maken van duurzame energie, een circulaire economie en een groenere leefomgeving.

Het is niet het eerste breedgedragen akkoord om als stad te verduurzamen. In 2017 sloot een stoet politieke partijen, bedrijven en maatschappelijke organisaties al het Haags Klimaatpact, waarin de ambitie werd uitgesproken om in 2030 klimaatneutraal te zijn. “Ik ben er zeker door geïnspireerd,” zegt wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks, energietransitie), die het akkoord samen met wethouder Robert Barker (Partij voor de Dieren, buitenruimte) heeft opgesteld. “Wat destijds ontbrak, was een doorvertaling van die ambitie naar actie. Hoe kunnen al die partijen concreet bijdragen?”

Tastbare actie

Die tastbare actie ziet hij terug in het huidige klimaatakkoord. Het afgelopen jaar heeft de gemeente diverse ‘klimaattafels’ georganiseerd, bijeenkomsten waar allerhande organisaties, bedrijven en inwoners konden brainstormen over gezamenlijke verduurzamingsprojecten. Die inspanningen zijn uitgemond in 38 deals.

 

We willen juist ook initiatieven van onderop een flinke duw in de rug geven
Arjen Kapteijns, wethouder

 

Zo wil de Haagse Hogeschool zijn hoofdgebouw ‘Parijs-proof’ maken, gaan de corporaties met elkaar om tafel om zo’n vijftigduizend woningen van het gas af te halen en zullen grote werkgevers in het Beatrixkwartier hun personeel aanzetten tot duurzamer woon-werkverkeer. Ook maken bewonerscoöperaties werk van een ‘slim’ laadplein voor elektrische auto’s in de Vruchtenbuurt, gaan kringloopwinkels meer ingezameld textiel hergebruiken en is er een initiatief om kinderen middels zindelijkheidstrainingen eerder uit de luiers te krijgen.

“Deze mix maakt het echt een Haags akkoord,” vindt Kapteijns. “Het is nadrukkelijk de bedoeling dat we dit met de hele stad doen. Deals met woningcorporaties, onderwijsinstellingen en grote bedrijven leveren misschien de meeste CO2-winst op, maar we willen juist ook initiatieven van onderop een flinke duw in de rug geven.” De wethouders zien het akkoord als een startschot. “We hopen dit over een jaar weer te kunnen doen en nieuwe deals te sluiten.”

Groene daken

De gemeente is bij het gros van de projecten betrokken. Zo kijkt het stadhuis in de Grote Marktstraat samen met vastgoedeigenaren hoe de daken beter kunnen worden benut. In de winkelstraat is tot wel 71.000 vierkante meter dakoppervlak beschikbaar, zegt beleidsmedewerker Roos Imkamp. “Die ruimte willen we gebruiken voor het opwekken van duurzame energie, recreatie, het bevorderen van de biodiversiteit en wateropvang.”

Volgens de gemeente zijn groene daken hier een uitkomst. De Grote Marktstraat herbergt het risico van wateroverlast bij hevige regenval. “Groene daken nemen enorm veel water op en ontlasten daarmee het riool,” legt Imkamp uit. “Zo kan worden voorkomen dat kelders onderlopen.” Een reeks aaneengesloten groene daken is bovendien goed voor de biodiversiteit, zegt ze. Het samenwerkingsproject is vooral bedoeld om kennis uit te wisselen. “Zo hoeven de vastgoedeigenaren niet zelf het wiel uit te vinden.”

De meeste deals zijn inspanningsverplichtingen. De gemeente werkt aan een klimaatdashboard dat de voortgang van alle Haagse verduurzamingsplannen bijhoudt, óók van deze klimaatdeals. Dit moet ervoor zorgen dat het niet bij mooie woorden blijft. Daarnaast gaat de gemeente een Klimaatberaad in het leven roepen, een collectief van betrokkenen, inwoners en wetenschappers dat de gemeente scherp moet houden. De werving begint binnenkort, vertelt Kapteijns. “Zij kunnen het college gevraagd en ongevraagd advies geven. En ze gaan de voortgang van de klimaatdeals bewaken.”

Standaardportret
Bekijk meer van