Directeur Ranti Tjan vrijwel zeker ontslagen bij KABK

De vorig jaar aangetreden directeur van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst (KABK), Ranti Tjan, wordt per 1 juli ontslagen. Hij overweegt hoger beroep.

Door

De Haagse rechtbank heeft het ontslag goedgekeurd. Tjan moet de proceskosten betalen en krijgt geen afkoopsom en zelfs geen transitievergoeding omdat hij zich heeft schuldig gemaakt aan ‘ernstig verwijtbaar handelen’. De rechter neemt deze aantijging van de Hogeschool voor de Kunsten, waar de KABK onder valt, over. Het college van bestuur van de hogeschool, dat bestaat uit één man, neemt het Tjan ernstig kwalijk dat hij over het al langer woekerende arbeidsconflict naar buiten is getreden. Er is hem eerder geld geboden als hij in stilte zou vertrekken, maar dat weigerde hij. Ook de vaststelling van het bestuur dat er sprake is van een ‘verstoorde arbeidsverhoudng’, neemt de rechter over. Tjan kreeg de steun van vele docenten en studenten. Een petitie die hem steunde werd 1700 keer ondertekend.

Het mocht allemaal niet baten. Bestuurder Huug de Deugd wilde van Tjan af omdat deze fundamentele kritiek had op de wijze waarop de hogeschool, waartoe ook het Koninklijk Conservatorium (KC) behoort, wordt bestuurd. Een college gevormd door één man kan niet, vindt Tjan. Verder had hij moeite met de administratieve constructie van een ‘centraal bureau’ dat boven de KABK en het KC opereert.

Merkwaardig proces

Het proces diende op 30 mei. De zitting verliep in die zin merkwaardig dat de pleitnota’s van de advocaten niet werden voorgelezen. Dat vond de rechter niet nodig. “Ik heb ze gelezen,” zei hij. Aangezien de nota’s achteraf ook niet aan de pers beschikbaar werden gesteld, was het moeilijk een overzicht van de zaak te krijgen. Bovendien was er daardoor ook maar beperkt gelegenheid voor de verdediging om zich extra te verweren tegen de aantijgingen.

Het vertrek van Tjan is een grote tegenslag voor de KABK. Hij trad aan na jaren van zwak bestuur en schandalen rond grensoverschrijdend gedrag van docenten en studenten. En hij leek op weg om orde op zaken te stellen en de rust terug te brengen op de academie. Ranti Tjan zegt teleurgesteld te zijn over het vonnis. “Dat je uitspreken leidt tot uitsluiting is onrechtvaardig. Ik beraad mij op hoger beroep. Maar eerst maar even de klap verwerken.”

 

Standaardportret
Bekijk meer van