Dertien sportvelden en meer nodig om CID leefbaar te maken

Extra sportvoorzieningen, scholen en doktersposten zijn nodig om de stad rond de grootschalige CID-nieuwbouw leefbaar te houden.     

Door

Dertien sportvelen, vier basisscholen, veertien doktersposten, twee bibliotheken en een cultuuranker. Dat is maar een greep uit de voorzieningen die nodig zijn om van het Central Innovation District (CID) – het plan voor  massale woningbouw bij de stations –  een leefbare ‘hoogstedelijke’ omgeving te maken. Maar de ruimte is er. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken die het college van B en W donderdag heeft gepubliceerd.

 

“We moeten er samen met de stad voor zorgen dat die voorzieningen er komen. Met ontwikkelaars maken we afspraken over hoe we voldoende ruimte voor groen, winkels, horeca, maar ook voor bijvoorbeeld scholen of huisartsen reserveren. Als gemeente doen we dat op onze eigen grond ook,” wethouder Robert van Asten (D66, stedelijke ontwikkeling).

 

We willen niet alleen woningen bouwen, maar ook leefbare wijken
Robert van Asten, wethouder

Maar is Van Asten ook bereid af te dwingen dat die ruimte voor voorzieningen er komt? “Elke projectontwikkelaar wil wel ruimte voor een supermarkt reserveren. Maar doet hij dat ook voor medische voorzieningen? Dat gaan we vastleggen in ontwikkelingsvisies. Daarmee geven we kaders aan die tot nu toe ontbraken. We willen niet alleen woningen bouwen, maar ook leefbare wijken. Alleen zo kunnen we als stad verantwoord groeien.”

Wat is het CID ook alweer? De letters staan voor ‘Central Innovation District’. Dat is een verzamelnaam voor vooral woningbouwprojecten rond de drie stations: Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van Nieuw Oost-Indië (NOI). Tot 2040 zouden er hier ongeveer 20.000 nieuwe woningen bijkomen, voornamelijk in hoogbouw. Het project werd in 2019 gelanceerd door toenmalig VVD-wethouder wethouder Boudewijn Revis. Terwijl projectontwikkelaars zich gretig meldden en het ene na het andere woontoren-plan het licht zag, waren de gemeenteraad en acht betrokken bewonersorganisaties kritisch (‘te veel beton, te weinig voorzieningen’). Revis’ opvolger Anne Mulder zag zich in 2021 genoodzaakt een pauze in te lassen. Eerst moesten plannen worden gemaakt voor zaken als groenvoorzieningen, scholen, zorgclusters, buurthuizen en bibliotheken. De inventarisatie is er nu; de concrete plannen zijn er nog niet. Intussen liggen veel bouwplannen stil wegens slechte marktomstandigheden, kostenstijgingen en gebrek aan bouwvakkers. Voorlopig is er alleen uitzicht op de vervanging van het SoZa-complex bij Laan van NOI door nieuwe woontorens en de bouw van woontorens op het Koningin Julianaplein.

De komende jaren maakt de gemeente plannen voor verschillende gebieden in Den Haag. Het CID bestaat uit meerdere ‘deelgebieden’ met een eigen karakter, zoals Laakhavens, Laan van NOI en de omgeving van Den Haag Centraal. Van Asten: “Die plannen worden samen met omwonenden, ondernemers en andere mensen in het gebied gemaakt. Ook wordt in ieder plan ruimte gereserveerd voor voorzieningen in dat specifieke gebied.”

De nieuwe onderzoeken en de erop gebaseerde voornemens zijn het gevolg van een kleine politieke crisis begin 2021. B en W maakten toen pas op de plaats na felle kritiek van de gemeenteraad en bewoners. Die draaide om het gebrek aan voorzieningen en het ontbreken van een visie daarop.

Plattegrond van het Central Innovation District. | Beeld: Gemeente Den Haag

 

Standaardportret
Bekijk meer van