Den Haag boos over vertraging Binnenhof en rol rijk

De twee jaar vertraging die optreedt bij de renovatie van het Binnenhof leidt tot scherpe kritiek in de gemeenteraad. Het college van B en W heeft het intussen helemaal gehad met het Rijksvastgoedbedrijf.

Door

‘Het wordt tijd dat wethouder Bruines (D66, binnenstad, red.) eens met haar vuist op tafel slaat bij het rijk en knokt voor de belangen van onze binnenstad die hiermee echt de doodsteek krijgt,” zegt raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag. Eerder is becijferd dat de stedelijke economie ongeveer 38 miljoen euro per jaar schade lijdt door de afsluiting van het Binnenhof. Volgens Sluijs loopt de totale schade nu op naar 285 miljoen euro. “Dat zal linksom of rechtsom gecompenseerd moeten worden,” zegt hij. Hij verwijt het college een ‘labbekakkerige houding’.

 

Maandag maakte minister Hugo de Jonge (CDA, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) bekend dat de renovatie niet in 2026 klaar is, zoals eerder was aangekondigd, maar ‘op zijn vroegst eind 2028’. De komende maanden zal de overlast nog toenemen door de uitbreiding van de bouwplaats op het Plein. Later volgen de plaatsing van bouwketen op een deel van de Hofvijver en de plaatsing van een hoge schutting over de volledige lengte van de Lange Poten, waardoor de ruimte voor het winkelende publiek sterk afneemt.

Nog langer in de Rotzooi

Het ongenoegen leeft raadsbreed. Ook Tim de Boer van de Haagse Stadspartij vindt dat Saskia Bruines er harder aan moet trekken. “Dit stuk stad heeft tijdens de renovatie wel een impuls nodig.” D66-woordvoerder Andrew van Esch constateert dat de leefbaarheid rond het Binnenhof onder druk staat. “En nu zitten we nog twee jaar extra in de rotzooi.” Hij vindt dat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) extra geld beschikbaar moet stellen voor culturele initiatieven rond het afgesloten Binnenhof en stelt voor daartoe een fonds in het leven te roepen. Alexander Roep van de VVD vindt dat het RVB de bouwplaats en omgeving snel aantrekkelijker moeten maken. Ook hij wil dat de wethouder in actie komt. “Het moet veel sneller en beter. Het is echt tijd om nu te handelen.”

Bruines liet de raad dinsdag schriftelijk weten ‘zich grote zorgen’ te maken. ‘Het college zal op korte termijn wederom met het rijk in gesprek gaan. Het college wil gezamenlijk optrekken met het RVB om de gevolgen voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Het is dan wel noodzakelijk dat ook wederzijds verantwoordelijkheid wordt genomen voor deze samenwerking. Wij verwachten van het RVB een heldere visie en concrete aanpak voor de extra inspanningen die nodig zijn om de omgeving bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk te houden voor inwoners, ondernemers en bezoekers.’

Wethouder uitermate ontevreden  

De wethouder is uitermate ontevreden en teleurgesteld over eigenlijk alles wat met het project te maken heeft, blijkt uit haar schrijven. Daarover weidde zij woensdagmiddag in een commissievergadering uit. Om te beginnen werd zij pas maandagmorgen telefonisch door het RVB op de hoogte gebracht, ongeveer op het moment dat de gewraakte uitstelrapportage naar de Tweede Kamer ging. Kort daarna wandelde minister De Jonge al met de pers door de onttakelde Kamergebouwen.

Wethouder Saskia Bruines is niet blij. | Foto: Valerie Kuypers

Al zeven jaar geleden zijn met het RVB afspraken gemaakt over een heel programma van activiteiten; daarvan is zelfs een boekje gemaakt. “Geconstateerd moet worden dat de afspraken niet voldoende worden nagekomen. Met de aangekondigde langere duur van de renovatie nemen de zorgen toe over de vraag of er voldoende aandacht is voor de omgeving. Den Haag wil een goede gastheer zijn voor de rijksoverheid. Het college is van mening dat dit vanuit het rijk ook een verantwoordelijkheid schept,” aldus Bruines. Zij zal, eventueel met andere collegeleden, met het ministerie en het RVB in overleg gaan.

Bittere pil

Eén van de maatregelen die het RVB zou nemen om de bittere pil van de renovatie te vergulden, was de bouw van een uitkijktoren en een bezoekerscentrum op het Buitenhof. En er zouden rondleidingen komen. Bruines: “De beloofde rondleidingen op de bouwplaats komen er wel, maar zijn vertraagd. De uitkijktoren zou anderhalf jaar geleden al zijn gebouwd, maar is er nog steeds niet. Daar word ik chagrijnig van.” Tegelijk kan de stad weinig ondernemen tegen het RVB, gaf de wethouder aan. “We moeten het hebben van het goede gesprek.”

Standaardportret
Bekijk meer van