Consternatie over ‘racistisch’ standpunt VVD

De steun die de Haagse VVD woensdagavond verleende aan een ‘anti-allochtonen’-voorstel van de PVV leidt tot woedende reacties in stad en land. “Dit was één keer, maar nooit weer”.

Door

‘Ik schaam me kapot,’ schreef PvdA-fractievoorzitter Mikal Tseggai op Twitter. ‘Dit roept herinneringen op aan hele slechte tijden,’ voegde oud-wethouder Adri Duivesteijn daar aan toe. ‘Welkom in Den Haag! Of nee, niemand mag erbij. Want er zijn teveel ‘allochtonen’’, aldus D66-Kamerlid Jan Paternotte. Dave Ensberg-Kleijkers, directeur van het kinderfonds Jantje Beton, vroeg op Twitter premier Rutte ‘duidelijk en krachtig afstand te nemen van deze racistische motie’. De gang van zaken leidde vrijdag op het stadhuis tot een politiek spoedoverleg.

‘Kansarme migranten’

Aanleiding voor de woede is de gang van zaken tijdens een debat over de ‘Woonagenda’, het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente. Het regende moties om het beleid op allerlei punten bij te sturen, 21 stuks maar liefst. Eén ervan kwam van PVV-leider Sebastian Kruis en was een variatie was op het oerthema van zijn partij: er zijn te veel mensen met een migratieachtergrond in de stad. De tekst luidde als volgt: ‘De Haagse woningnood wordt veroorzaakt door een enorme bevolkingsgroei van voornamelijk (kansarme) allochtonen. Verzoekt het college: Het tegengaan van bevolkingsgroei doelstelling van beleid te maken’. Tot verrassing van velen kwam VVD-woordvoerder Jan Pronk in de buurt van dit standpunt door te stellen dat de bevolkingsgroei vooral bestaat uit ‘kansarme migranten’ en dat de stad ‘die groep’ niet kan blijven opvangen.

Brede verontwaardiging

De door PvdA-wethouder Martijn Balster (wonen) in scherpe bewoordingen afgewezen motie haalde het in de stemming niet. Maar kreeg wel de steun van collegepartij VVD, Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de Partij voor de Toekomst. Gezamenlijk dus toch nog 18 van de 42 aanwezige raadsleden.

De steun van de VVD aan deze ‘racistisch’ motie, wekte en wekt brede verontwaardiging. Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij (HSP), constateerde dat de VVD een ruk naar rechts maakt. “Dit kondigde zich al aan deze zomer bij het debat over de drukte op Scheveningen en de onrust in de Schilderswijk. Toen wees de VVD ook al ‘de allochtonen’ aan. Dit is voldoende voor een coalitiebreuk, lijkt me.” Mikal Tseggai (PvdA) zei inderdaad van de VVD een nadere verklaring te willen hebben. “Je zou verwachten dat de VVD verstandig omgaat met dit soort moties, maar niet dus. Het is jammer, maar het past in een patroon. Het is geen incident. Er zitten zeven mensen in die fractie en die vinden dit kennelijk. Zeer betreurenswaardig.”

Coalitie kraakt harde noten

De coalitie – vier fractievoorzitters, vier wethouders – overlegde vrijdag over de ontstane situatie. Volgens betrokkenen zijn daar ‘harde noten gekraakt’. Vooral de PvdA was des duivels, omdat de VVD een dringende oproep van wethouder Martijn Balster naast zich neer had gelegd en de omstreden PVV-motie steunde. De steun alsnog intrekken kon niet: gestemd is gestemd. Bovendien staat de VVD achter de algemene strekking dat Den Haag minder hard moet groeien. Wel is afgesproken dat de VVD niet nóg eens gemene zaak zal maken met de PVV. “Dit was één keer, maar nooit weer,” aldus één de aanwezigen.

Reactie van de VVD

Geschrokken door alle afkeurende reacties en door de pers belaagd met vragen, kwam de Haagse VVD donderdagmiddag met een verklaring. De partij steunt het beleid van wethouder Balster, maar omdat ze zich zorgen maakt over de bevolkingsgroei heeft ze een motie van de PVV om die te beperken gesteund. ‘We zijn niet enthousiast over hun woordkeuze in de motie, maar grenzen stellen aan de bevolkingsgroei is volgens ons één van de oplossingen voor de problemen op de woningmarkt’. Het overgrote deel van de nieuwe Hagenaars komt volgens de VVD ‘uit het buitenland’, waardoor het voor ‘steeds meer mensen steeds lastiger (wordt) om een geschikte woning te vinden’. De partij vindt dat de gemeente de ‘regie’ moet nemen om de bevolkingsgroei te beperken. ‘We sluiten geen bevolkingsgroepen uit, maar willen dat bewoners die iets moois van hun leven willen maken – Hagenaars, Hagenezen, Scheveningers, allochtoon of autochtoon – ook een mooie passende woning kunnen vinden in onze stad,’ aldus de verklaring van VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf en Jan Pronk.

JOVD: dit is niet ethisch

Ook deze uitleg leidt weer tot veel afkeurende reacties, onder meer van de JOVD, de eigen jongerenorganisatie. Voorzitter Noumidia Massaoudi noemt het stemgedrag van de VVD ‘bizar’. “Ook in het liberalisme bestaat het concept gelijkheid. Juist daarom is het erg frappant dat de VVD dit een goede motie vond. Kleuterklasmoties verdienen geen steun.” Zij ziet de PVV-motie als een oproep tot geboorteregeling voor allochtone vrouwen. “Het is niet ethisch, en tegen alle normen en waarden in, om te zeggen dat bepaalde groepen maar geen kinderen mogen hebben. Daarom zeggen wij: voer geen symboolpolitiek uit, maar kom met oplossingen. Wees een partij voor alle Hagenaren en Hagenezen en trek de discriminerende kaart terug.”

[Dit stuk is op 12-1-2020, 14.08 uur, aangevuld met een passage over het coalitieoverleg van vrijdag]

 

 

 

Standaardportret
Bekijk meer van