Bewoners strijden tegen sloop Weigeliaplein

De stoomwals van de plannenmakerij rolt gestaag door in de richting van sloop. Maar een groep bewoners verzet zich tegen de afbraak van het Weigeliaplein.

Door

Tussen de lange stenen straten van de Heesterbuurt ligt een groene verrassing. Het Weigeliaplein is te vinden tussen de Hortensiastraat en de Vlierboomstraat. Het is een complex sociale huurwoningen, verdeeld over een buitenring, die grenst aan de omliggende straten, en een binnenring rond het besloten plein. In totaal 395 woningen, die verrezen in 1923.

“Dit is erfgoed,” zegt bewoonster Priscilla Hoogenboom, die met een groep medestanders op de foto gaat. “Dit is ooit gebouwd om verbroedering en sociale cohesie te bevorderen. Nou, die heb je hier. En die verdwijnen als ze gaan slopen. Daarom willen wij dat de woningen worden gerenoveerd.” De bewoners, verenigd in de Actiegroep Complex 70, hebben het Rotterdamse bureau Superuse een renovatieplan laten maken. Dat gaat uit van herstel, isolatie en renovatie. Dat zou dertig procent goedkoper zijn dan nieuwbouw.

Sloop

Maar dat is niet wat de eigenaar, corporatie Haag Wonen, van plan is. De staat waarin de woningen verkeren, is slecht en de indelingen zijn verouderd, luidt de boodschap. ‘Door renovatie alleen blijven de woningen nog steeds klein en inefficiënt qua indeling,’ staat in de stukken. ‘Het college [van B en W] deelt deze conclusie,’ schreef wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) in januari aan de raad. Tegelijk riep hij Haag Wonen ook op de communicatie te verbeteren en ook met de tegenstanders van sloop in overleg te gaan. Dat zou intussen zijn gebeurd. Balster schrijft op 1 juni het alternatieve plan te hebben bekeken en dat dat niet leidt ‘tot andere inzichten’.

Haag Wonen is inderdaad in gesprek gegaan met de bewoners. Maar uit verslagen van de ‘participatie’ (informatiebijeenkomsten) blijkt nauwelijks dat er een stevige kern is van tegenstanders van sloop. ‘Er waren veel positieve geluiden over de getoonde kwaliteit, mensen denken dat het heel mooi wordt en duurzaam,’ staat er in het verslag van de bijeenkomst van 23 juni. Er zouden vooral vragen zijn over praktische zaken, zoals verhuizen. Dat er een groep is die zich fundamenteel verzet, blijkt slechts uit een indirect zinnetje.

“Haag Wonen walst door. Daarom zijn er net, in de vakantie, brieven verspreid waarin ‘keukentafelgesprekken’ over urgentieverklaringen [het recht op snel vervangende woonruimte, red.] worden aangekondigd. Zo doen ze dat,” zegt Hoogenboom. Volgens Tim de Boer, fractievertegenwoordiger van de Haagse Stadspartij, kan dit niet. “Dan moet het complex eerst worden aangewezen tot actiegebied en zover is het nog niet.”

Tegelijk is  duidelijk dat er ook voorstanders van sloop en nieuwbouw in het complex wonen. Zij vragen zich af of de tegenstanders de noodzakelijke vernieuwing niet te veel vertragen. Een van hen zei eerder tegen DHC: “Ons wooncomfort is laag. Het is gehorig, slecht geïsoleerd, er is geen goede ventilatie. In de muren zitten scheuren. Het wordt onderhand gevaarlijk. De kwaliteit is gewoon slecht.” Erg veel animo om zich openlijk voor sloop en nieuwbouw uit te spreken is er niet, om geruzie te voorkomen. Een aanwijzing dat de steun voor behoud minder groot is dan de actiegroep beweert, is dat een vorig jaar gestarte internetpetitie slechts 35 keer is ondertekend. Actievoerster Priscilla Hoogenboom houdt evenwel vol dat een ‘meerderheid van de bewoners voor renovatie is’.

Ons wooncomfort is laag, het wordt onderhand gevaarlijk
Bewoner Weigeliaplein

Hoger

Maar er speelt meer dan alleen maar de discussies over de haalbaarheid van renovatie en de wenselijkheid van nieuwbouw. In de afweging van Haag Wonen en de gemeente speelt een grote rol dat er 515 woningen terugkomen, 120 meer dus dan er nu zijn. Voor Haag Wonen levert dat financieel voordeel op, want er komen ook koopwoningen. De gemeente is er voorstander van met het oog op de noodzaak de Haagse woningvoorraad te doen groeien. Stedenbouwkundig gezien heeft dit grote gevolgen. Om te kunnen ‘verdichten’ is ook een hoger gebouw nodig. In de plannen staat dat er een 28 meter hoog appartementencomplex komt te staan op de hoek van de Hortensiastraat en de Kamperfoeliestraat. Die flat is dan afgezien van de kerk van H. Familie, die als een kathedraal oprijst uit de huizenzee van de Heesterbuurt, het enige hogere gebouw in de omgeving.

Voor Tim de Boer van de HSP is het nog lang geen gelopen race. “Ik heb veel kritiek op het plan. Als we dit doen belonen we Haag Wonen voor een halve eeuw nalaten van grootonderhoud. Als je je dat realiseert verkeert het complex eigenlijk nog in goede staat.” Hoe het verdergaat wordt na de zomer duidelijk, als de gemeente komt met een zogenaamd ‘planuitwerkingskader’. Dat zal volledig in lijn zijn met wat Haag Wonen wil. Het woord is dan aan de gemeenteraad.

Standaardportret
Bekijk meer van