Ambtenaar sjoemelt met geld van (overleden) burgers in schuldhulp

De gemeente heeft een ambtenaar ontslagen die heeft gesjoemeld met geld van burgers in de schuldhulp, van wie sommigen overleden waren. Hij loste er onder meer de schulden van zijn echtgenote mee af.

Door

De 43-jarige ambtenaar heeft bijna 28.000 euro onttrokken aan bankrekeningen van Haagse burgers, blijkt uit een rechtbankvonnis dat vorig week is gepubliceerd. Als budgetbeheerder had hij toegang tot de rekeningen van inwoners die financiële begeleiding van de gemeente krijgen. Daar ging hij niet discreet mee om.

De man liep begin vorig jaar tegen de lamp toen hij van functie wisselde op het stadhuis. Na de overdracht stuitten collega’s op onregelmatigheden in zijn administratie. In dertien gevallen heeft de ambtenaar geld van zijn ‘cliënten’, onder wie een aantal overleden burgers, gebruikt om andermans schulden af te lossen, ontdekte het integriteitsbureau van de gemeente. Het ging hierbij niet alleen om schulden van andere cliënten, maar ook van zijn echtgenote. Van de ontvreemde 28.000 euro is zeker 6400 euro niet teruggestort, constateert het bureau Hoffmann Bedrijfsrecherche, dat de zaak ook tegen het licht hield.

Ziek

Aanvankelijk ontkende de ambtenaar, die kort na zijn ontmaskering werd geschorst. Later verklaarde hij dat hij ten tijde van het gesjoemel ziek was. Hij kampte met hartklachten en mentale problemen als gevolg van de hoge werkdruk. ‘Het was mijn eer te na om mij ziek te melden,’ citeert het vonnis hem. Een doktersadvies om even niet te werken zou door zijn leidinggevende in de wind zijn geslagen. De ambtenaar zegt zich de bewuste betalingen niet meer te herinneren.

 

Er is sprake van ernstig verwijtbaar handelen
Rechtbankvonnis

 

De kantonrechter ging daar niet in mee. ‘De grens tussen het onbewust maken van fouten en het doelbewust verrichten van onregelmatige (sic) betalingen is ruimschoots overschreden.’ Dat hij het geld van burgers aanwendde voor een privézaak, namelijk de schulden van zijn vrouw, laat zich volgens de rechtbank niet als vergissing uitleggen.

De rechter heeft zijn arbeidsovereenkomst per direct ontbonden. De ambtenaar heeft geen recht op een transitievergoeding. Het vonnis spreekt van ‘ernstig verwijtbaar handelen’ en het verwaarlozen van ‘de bijzondere zorgplicht’ die hij als budgetbeheerder had. ‘Immers, de gemeente heeft hem voor de uitoefening van zijn functie toegang gegeven tot privégegevens van cliënten van de gemeente en zelfs tot hun bankgegevens.’

Budgetbeheer

De ambtenaar was werkzaam bij een afdeling van de gemeente die inwoners in financiële problemen ondersteunt. Dat kan advies zijn over omgang met geld, maar ook budgetbeheer, waarbij de gemeente tijdelijk iemands financiën beheert en deze burger klaarstoomt om weer zelfredzaam te zijn. In 2022 maakten 1900 Hagenaars gebruik van dergelijk budgetbeheer. Sinds november zijn deze twee vormen van ondersteuning samengevoegd.

Standaardportret
Bekijk meer van