Louis Couperus Museum sluit de deuren

Het Louis Couperus Museum gaat op 31 december dicht. Het is niet meer mogelijk de particulier gefinancierde instelling open te houden.

Door

Dat heeft de stichter en financier van het museum, Caroline de Westenholz, eind vorige week laten weten. “Het is beter te stoppen op een hoogtepunt dan de zaak langzaam te laten doodbloeden. Zo kunnen we tenminste trots blijven op wat we hebben gepresteerd, met altijd maar één betaalde kracht en een legertje toegewijde vrijwilligers,” zegt zij.

De Westenholz noemt het ‘een droevig bericht’. Ze zegt dat in het jubileumjaar 2023, waarin de honderdste sterfdag van de schrijver viel, meer bezoekers werden geteld dan ooit. Maar dat het niet mogelijk is door te gaan op de oude voet, wat inhield dat zij jaarlijks zo’n 30.000 euro uit eigen vermogen betaalde.

 

Het is beter te stoppen op een hoogtepunt dan de zaak langzaam te laten doodbloeden
Caroline de Westenholz

 

Het museum werd 27 jaar geleden gesticht in een negentiende-eeuws pand aan de Javastraat, waar vroeger de galerie Orez van de familie Vogel was gevestigd. De bel etage van het huis is ingericht als museum. Behalve door de bijdrage van De Westenholz kon het museum bestaan door de entreegelden, opbrengsten van evenementen, bijdragen van vrienden en incidentele sponsoring. In totaal zijn 53 exposities georganiseerd.

De Westenholz kondigde in november al aan dat het einde in zicht was, tenzij zich een andere mecenas zou aandienen of de gemeente Den Haag bereid was een structurele subsidie te verstrekken. Geen van beide is tot nu toe gebeurd.  De stichtster van het museum zegt nog wel te kijken naar een doorstart of samenwerking elders. “Serieus geïnteresseerden kunnen zich bij ons melden.”

Ontzettend jammer

Een woordvoerder van de gemeente meldt desgevraagd het ‘ontzettend jammer’ te vinden. “In de afgelopen jaren is er door de gemeente Den Haag subsidie verleend aan het particuliere Louis Couperus museum. Zo waren er toekenningen voor projecten in 2013, 2014 en in 2021. Voor de laatste structurele subsidieperiode is er door het museum geen inschrijving gedaan. Vanzelfsprekend kan het zich ook aanmelden voor de komende periode van vier jaar.”

De kans dat het museum dan geld zou krijgen, is overigens minimaal. Het cultuurbudget is al jaren te klein. En de eisen die worden gesteld aan zaken als vernieuwing, diversiteit en inclusiviteit zijn streng.

De tentoonstelling ‘Louis Couperus, non-binair avant la lettre?’ is nog tot en met 30 december te zien. Voor meer informatie klik hier.

Standaardportret
Bekijk meer van