Koninklijke Bibliotheek verwerft beloningsbrief Balthasar Gerards

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft op een Franse veiling de beloningsbrief aan Balthasar Gerards gekocht. In het zestiende-eeuwse document bedankt de Spaanse koning Filips II hem voor de moord op Willem van Oranje.

Door

Het historische document is een belangrijke aanwinst voor de collectie van de KB. De moord op Oranje geldt als een sleutelmoment in de Tachtigjarige Oorlog tussen de opstandige gewesten en het Spaanse koningshuis. Op het hoofd van de Hollandse stadhouder stond een prijs van 25.000 gouden kronen, ‘naar huidige maatstaven ruim 3 miljoen euro’, aldus de KB.

De beloningsbrief, met links het wapen van de familie Gerards. | Foto: KB

Ook zou de moordenaar worden verheven in de adel. In 1584 voldeed de Fransman Gerards aan de oproep en schoot Oranje dood in Delft.

Middels de beloningsbrief kreeg zijn daad zes jaar later formeel erkenning van de Spaanse vorst. Het beloofde geld bleef echter uit, want door de vele oorlogen was Filips platzak. Wel schonk de koning drie adellijke landgoederen (‘heerlijkheden’) in Franche-Comté die hadden toebehoord aan Oranje. Daar had de familie Gerards maar kort plezier van.

Balthasar Gerards zag nooit iets van beloning

In 1595 eiste de oudste zoon van de vermoorde Oranje de heerlijkheden met succes weer op. Balthasar Gerards zelf heeft nooit iets gezien van zijn beloning: kort na de moordaanslag werd hij opgepakt en op gruwelijke wijze geëxecuteerd.

 

 

Standaardportret
Bekijk meer van