Haags kunstenplan 2021- 2024: Eerlijke beloning artiesten moet de norm worden

Meer aandacht voor expats en Hagenaars met een migratieachtergrond, meer armslag voor de wijktheaters en een eerlijke beloning voor werknemers in de cultuursector. Daarop zet het stadsbestuur in bij het opstellen van het Kunstenplan 2021-2024.