Extinction Rebellion: Protestmarsen en opnieuw A12-blokkade op 3 februari

Extinction Rebellion wil zaterdag 3 februari andermaal de A12 blokkeren. De klimaatactivisten vinden dat het te weinig vlot met de afbouw van fossiele subsidies.

Door

Vorig jaar bezetten de activisten tientallen keren de weg. Ditmaal willen ze het combineren met protestmarsen door de stad. Voorafgaan aan de wegblokkades zullen groepen vanaf verschillende plekken in Den Haag over de rijweg marcheren richting de A12 om die te bezetten. Het oponthoud in het verkeer belooft dus nog groter te worden dan bij eerdere acties.

De actiegroep kondigde de plannen maandagmiddag aan op een bijeenkomst van zo’n vijftig activisten boven op de tunnelbak van de A12. “Na 27 blokkades zwichtte de politiek,” sprak woordvoerder Joost Thus, doelend op een motie die de Tweede Kamer in oktober heeft aangenomen om scenario’s uit te werken voor de afbouw van fossiele subsidies. “De afspraak was dat het demissionaire kabinet voor het kerstreces wat zou laten zien. Dat is niet gebeurd. De politiek trekt zich terug.”

 

Op welke partij je in november ook hebt gestemd, dit gaat iedereen aan
Joost Thus, Extinction Rebellion

 

Met hun ontwrichtende acties eist Extinction Rebellion een einde aan belastingvoordelen voor de fossiele industrie. “Op welke partij je in november ook hebt gestemd, dit gaat iedereen aan,” aldus Thus. “Jan met de pet en het mkb betalen zich blauw aan energie, terwijl de grote olieconcerns belastingkorting krijgen om de aarde om zeep te helpen.”

Na de korte manifestatie trokken de activisten ‘stapvoets’ over de autoweg richting de Eerste Kamer, die tijdelijk op het Lange Voorhout zetelt. Tot grote ergernis van de klimaatbeweging heeft de senaat vorige maand een wetsvoorstel voor de afschaffing van twee subsidies op fossiele brandstoffen verworpen.

Eerste Kamer

De laatste A12-blokkade stamt van oktober. Klimaatactivisten bezetten de weg toen 27 achtereenvolgende dagen. De aangenomen motie was destijds reden voor Extinction Rebellion om voorlopig een punt achter de marathonblokkade te zetten.

Afgelopen jaar zat burgemeester Jan van Zanen flink in zijn maag met de klimaatacties. Een deel van de gemeenteraad riep op tot harde repressie, maar volgens Van Zanen staat de wet dat niet toe. Hij pleit voor wetgeving die hem toestaat harder op te treden tegen ontwrichtende protestacties.

Standaardportret
Bekijk meer van