Scherpe daling aantal gevaccineerde kinderen, kans op uitbraak ziektes

Steeds minder Haagse kinderen zijn gevaccineerd, blijkt uit cijfers van de GGD. De veilige negentig procent wordt in geen van de wijken meer gehaald.

Door

Uit een rapportage van de GGD Haaglanden, die donderdag naar buiten kwam, blijkt het aantal gevaccineerde kinderen het afgelopen jaar met tien procent te zijn afgenomen. Een zorgwekkende ontwikkeling, vindt wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, jeugd). “Als we deze duikvlucht van de vaccinatiegraad niet stoppen, is een uitbraak een groot risico waardoor kinderen in het ziekenhuis kunnen belanden.” Vrijdag werd ook bekend er uitbraken van kinkhoest zijn in Nederland en dat er inmiddels vier baby’s aan deze ziekte zijn overleden.

‘Adviesgraad’

Het GGD-rapport bevat cijfers over vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), dat Nederlandse burgers al sinds 1957 beschermt tegen diverse ernstige infectieziektes. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, is een algemene vaccinatiegraad (‘adviesgraad’) van negentig procent belangrijk. Maar dit streefcijfer wordt in geen van de Haagse wijken gehaald. De Vruchtenbuurt, Kraayenstein en de Uithof komen het dichtst in de buurt, met een gemiddelde vaccinatiegraad van 85 tot 90 procent.

De stadsdelen Escamp, Centrum en Laak hebben nog altijd de laagste gemiddelde vaccinatiegraad. Het percentage is daar gedaald tot onder de 75. Het binnen het centrum atypische want relatief welvarende Zeeheldenkwartier deelt in die malaise. Maar ook wijken als het Bezuidenhout en het Regentessekwartier hebben een vaccinatiegraad van maar rond de 75 procent. Bij de vaccins tegen bijvoorbeeld de bof, mazelen en rode hond (BMR) is de daling onder schoolkinderen het grootst. In Laak is de vaccinatiegraad zelfs gezakt tot onder de 65 procent.

De lage vaccinatiegraad in deze wijken kan volgens de GGD mede worden verklaard door het grote aandeel inwoners met een migratieachtergrond. Uit eerdere analyses van het RIVM bleek al zij zich minder snel laat vaccineren in vergelijking met mensen zonder migratieachtergrond. In de andere G4-steden (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht) is een vergelijkbaar patroon zichtbaar.

Trend

Verder blijkt dat de vaccinatiegraad daalt naarmate kinderen ouder worden. Zo ligt het percentage gevaccineerde zuigelingen rond de 85, terwijl de vaccinatiegraad bij adolescenten is gedaald tot onder de 70 procent. De HPV-vaccinatie, die beschermt tegen zes vormen van kanker, waaronder baarmoederhalskanker, wordt zelfs door minder van de helft van alle meisjes gehaald.

Niet alleen de gemeente Den Haag kampt met een dalende vaccinatiegraad. De conclusies van de GGD Haaglanden passen bij een nationale trend, die zich ook in andere westerse landen voordoet. ‘De verspreiding van (des)informatie tijdens de COVID-19-pandemie, vaccinatiemoeheid door de extra COVID-19 vaccinaties en  verwarring over het moment om te kunnen vaccineren door extra vaccinatiemomenten rondom COVID-19 vaccinaties,’ worden door het RIVM genoemd als mogelijke, onderliggende oorzaken.

Maatregelen

De gemeente Den Haag heeft aangekondigd extra maatregelen te gaan nemen om vaccineren te stimuleren. Zo kunnen kinderen op alle negen locaties van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) vaccins krijgen. Daarnaast wordt ingezet op extra voorlichting en een wijkgerichte aanpak. De wethouder doet ook een beroep op de bevolking. “Al is vaccineren een vrijwillige keuze, iedereen heeft de verantwoordelijkheid om alle kinderen te beschermen tegen ziektes. Samen kunnen we deze ziektes de kop indrukken en blijvend tot het verleden laten behoren,” zegt hij.

Standaardportret
Bekijk meer van