259_27 april 2012

}<(l(tp$=adbcae< Een échte Haagse krant Vrijdag 27 april 2012 jaargang 6 nummer 259 ave van Cultuur Regentes sneuvelt in kunstenplan Extra: Bijlage Venduehuis 200 jaar Cultuur Haagse mode in een Duits paleis 15 3 € 1,75 Onder d e Hame r > uitg Den Ha ag Cen traal > Korte Poten 9A, 251 1 EB De n Ha ag > t el. (07 0) 364 40 40 > www .denh aagce Een échte ntraa l.net Haags e krant Het ouds te Vendue Desig huis van Op bezoek n uit grootmoede rs tijd

Meest gelezen

Tweets van @DenHaagCentraal